Nowosielski

Jerzy Nowosielski

1923 Kraków - 2011 Kraków

O Artyście

Jerzy Nowosielski urodził się 7 stycznia 1923 roku w Krakowie, zmarł 21 lutego 2011 roku w rodzinnym mieście.

Był artystą inspirującym się sztuką sakralną i ikoną. W jego odczuciu malarstwo było połączeniem abstrakcyjnych i materialnych aspektów rzeczywistości. Tworzył pejzaże, sceny figuralne we wnętrzach, akty. W jego twórczości widać fascynację kobiecym ciałem, które łączy duchowość z fizycznością. Malował również portrety męskie, martwe natury, pejzaże. W latach wojennych i po jej zakończeniu interesował się abstrakcją geometryczną i surrealizmem.

Został wychowany w tradycji prawosławnej. Jego ojciec Stefan był unitą, śpiewał w chórze cerkiewnym. Nowosielski jako czternastoletni chłopiec wyjechał do Lwowa i Ławry Poczajowskiej oraz zwiedził Muzeum Ukraińskie we Lwowie, którego kolekcja ikon wywarła ogromny wpływ na przyszłą twórczość artysty. Pisał: „ Pierwszy raz spotkałem się z wielką sztuką w takim stężeniu i w takiej ilości. Wrażenie było tak silne, że tego spotkania nigdy nie zapomnę. Patrząc odczuwałem po prostu ból fizyczny… nie byłem w stanie przejść z jednej Sali do drugiej. Były to pierwsze w moim życiu arcydzieła sztuki, których oddziaływania doświadczyłem bezpośrednio, a nie za pośrednictwem reprodukcji czy fotografii”. „Wszystko to, co później w życiu realizowałem w malarstwie, było, choćby nawet pozornie stanowiło odejście, określone tym pierwszym zetknięciem się z ikonami w lwowskim muzeum. Ustawiło mnie ono, jak się to mówi, na całe życie”(Jerzy Nowosielski, Galeria Starmach, Fundacja Nowosielskich, 2003 s. 547)

Nowosielski podjął studia na Wydziale Malarstwa Dekoracyjnego Kunstgewerbeschule w Krakowie w roku 1940. Jego profesorem w tym okresie był m. in. Stanisław Kamocki. Przez cztery miesiące 1942 roku przebywał w Ławrze św. Jana Chrzciciela, gdzie ponownie zetknął się z ikoną oraz ikonopisaniem, które zaczął praktykować. Zdobywał tam wiedzę z zakresu kompozycji i historii sztuki ikonopistów, a także malował swoje pierwsze ikony. Jego wiara nacechowana była jednak okresem zwątpienia, a sztukę, którą tworzył określał jako ciągłą walkę dobra ze złem. Podczas malowania cerkwi w Bolechowie zachorował na przewlekłe zapalenie stawów i powrócił na leczenie do Krakowa. Pisał: „ i właśnie w trakcie tej choroby w Krakowie w pewnym momencie utraciłem wiarę metafizyczną, stałem się ateistą i to ateistą przekonanym, to znaczy ontologicznym, nie praktycznym” (s. 551)

Po powrocie w roku 1943 współpracował z kręgiem Grupy Krakowskiej (wziął udział w jej konspiracyjnej wystawie). Artysta uczestniczył w konspiracyjnym życiu artystycznym rodzinnego miasta. W 1944 roku Nowosielski sprzedał swój pierwszy obraz Tadeuszowi Cybulskiemu. Po zakończeniu działań wojennych rozpoczął studia na ASP pod opieką E. Eibischa (w II półroczu nauki, na przełomie 1945/46 roku uzyskał ocenę celującą z malarstwa). Zrezygnował jednak z kształcenia akademickiego i rozpoczął pracę u boku Tadeusza Kantora (przez okres dwóch lat artysta mieszkał wspólnie z Kantorem i jego żoną).

W roku 1947, pomimo nieukończenia studiów wyższych i dzięki interwencji Kantora w Ministerstwie Kultury i Sztuki, Nowosielski został jego asystentem w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. Pracował tam do roku 1950. Artysta swoje prace pokazywał już w 1946 roku na wystawie zbiorowej Grupy Młodych Plastyków. Helena Blumówna pisała wtedy: „Nowosielski Jerzy cała uwagę skupia na zagadnieniu formy, z wyłączeniem kubizmu i abstrakcjonizmu. Forma istnieje dla niego w związkach z konkretnym kształtem, ale obie współmiernie uproszczone, sprowadzone do elementarnych kształtów i zarysów. Podobnie kolor, którego nie rozprasza, a ujmuje w jego istocie. Stąd monumentalność i lapidarność, jaka niekiedy przywołuje nam wspomnienie quattrocenta”.

W roku 1948 uczestniczył w I Wystawie Sztuki Nowoczesnej. Zaprezentował wówczas prace z nurtu abstrakcji geometrycznej. Pierwsza wystawa indywidualna artysty odbyła się w Łodzi w roku 1955 (za granicą – w Pradze w 1958 r.).

Nowosielski przeprowadził się do Łodzi w roku 1950. W okresie socrealizmu zaprzestał wystawiania, zajmując się zamiast tego scenografią (np. w Teatrze Arlekin w Łodzi, pełnił funkcję kierownika artystycznego Państwowej Dyrekcji Teatrów Lalek). Malował także kościoły i cerkwie (np. cerkwię prawosławną w Gródku). Stworzył polichromie w cerkwi w Zawierciu, Jeleniej Górze, Kętrzynie, dla kościoła Redemptorystów w Krakowie, malowidła i wystrój dla kościoła w Wesołej k. Warszawy. Tadeusz Chrzanowski o polichromiach artysty pisał: „Na czym jednak polega bizantyńskość Nowosielskiego? Z jednej strony jest to czerpanie z „greckich” wzorów, czerpanie tak bezpośrednie i wierne, jak to było praktykowane wśród ruskich „żywopisów”. Powtórzenie schematu ikonograficznego jest tu bowiem nie plagiatem, lecz kanwą […]. Z drugiej -  jest jeszcze ów bizantyński horror vacui, który każe artyście zapełniać  wszelkie dostępne miejsca malowidłami […]. Artysta maluje tu naprawdę, a nie przenosi w taki czy inny sposób na tynk zawczasu przygotowane wzory” (s. 576).

Po uzupełnieniu wykształcenia, pracował także jako pedagog np. na PWSSP w Łodzi (prowadził pracownię Projektowania Tkanin Dekoracyjnych, zajęcia na Wydziale Malarstwa) i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (od 1962 roku). Tytuł profesora zwyczajnego uzyskuje w roku 1985. W latach 70-tych ponownie zajął się realizacjami sakralnymi (stworzył m. in. ikony dla cerkwi w Krakowie oraz ołtarz i obrazy dla kościoła Reformatorów w tym samym mieście). Do jego dorobku zaliczają się także refleksje teoretyczne o sztuce, wydane w publikacji "Inność prawosławia" czy wieloletnia współpraca z miesięcznikiem „Znak”. Obrazy Nowosielskiego w latach 80-tych pokazywano głównie w obszarze kultury niezależnej. Artysta był członkiem ZPAP, grupy Piąte Koło, II Grupy Krakowskiej. Należał także do Fundacji Kultury Polskiej, zajmującej się promocją polskiej kultury, historii i nauki za granicą. Przyjaźnił się m.in. z Jerzym Tchórzewskim, Kazimierzem Mikulskim, Tadeuszem Brzozowskim, Tadeuszem Różewiczem. Brał udział w licznych wystawach w kraju (m. in. w historycznej wystawie „Dziewięciu” wspólnie z Marią Jaremą, Tadeuszem Kantorem czy Jonaszem Sternem) i za granicą (np. na Biennale w Wenecji i Sao Paulo, wystawy w Nowym Jorku i Paryżu). Za swoją działalność został wyróżniony m. in.  nagrodami II (1962) i I stopnia (1973, 1981, 1997) Ministra Kultury i Sztuki, nagrodą im. Brata Alberta za twórczość malarską czy najwyższym odznaczeniem cerkwi prawosławnej w Polsce - Medalem św. Marii Magdaleny II stopnia w roku 1985. Artyście przyznano doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 2000. Prace artysty znajdują się w zbiorach m. in. Muzeum Narodowego w Warszawie i Krakowie czy Muzeum Sztuki w Łodzi, a także  w zbiorach prywatnych zarówno w Polsce, jak i USA, Szwecji i Kanadzie. Nowosielski wraz z żoną założył także Fundację Nowosielskich, która przyznaje nagrody uzdolnionym, młodym twórcom.

Przeczytaj więcej Mniej

Zgłoś obiekt na aukcję

Obiekty archiwalne

Portret

XVII Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej - 30.04.2020, 30 kwietnia 2020 godz. 15:30

Projekt ikonostasu - praca dwustronna

XVII Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej - 30.04.2020, 30 kwietnia 2020 godz. 15:30

Projekt witraża

XVII Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej - 30.04.2020, 30 kwietnia 2020 godz. 15:30

Projekt wnętrza

X Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej - 9.11.2018, 9 listopada 2017 godz. 19:30

Chrystus – Pantokrator – praca dwustronna

X Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej - 9.11.2018, 9 listopada 2017 godz. 19:30

Ikona Chrystusa – praca dwustronna

XVIII Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej - 25.06.2020, 25 czerwca 2020 godz. 19:30

Pływak

XVIII Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej - 25.06.2020, 25 czerwca 2020 godz. 19:30

Portret mężczyzny

XV Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej - 30.05.2019, 30 maja 2019 godz. 19:30

Plaża

XV Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej - 30.05.2019, 30 maja 2019 godz. 19:30

Postać

XV Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej - 30.05.2019, 30 maja 2019 godz. 19:30

Święty Bazyli

XIII Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej - 8.11.2018, 18 listopada 2018 godz. 19:30

Projekt barwny – praca dwustronna

XIII Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej - 8.11.2018, 18 listopada 2018 godz. 19:30

Pejzaż z lokomotywą – praca dwustronna

XVI Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej - 24.10.2019, 24 października 2019 godz. 19:30

Scena z motywem orientalnym – praca dwustronna

XVI Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej - 24.10.2019, 24 października 2019 godz. 19:30

Mandylion

XVI Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej - 24.10.2019, 24 października 2019 godz. 19:30

Profil

XVI Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej - 24.10.2019, 24 października 2019 godz. 19:30

Portret męski – martwa natura – praca dwustronna

XIX Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej, 26 listopada 2020 godz. 19:30

Kobieta w czerwonej sukience – praca dwustronna

XIX Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej, 26 listopada 2020 godz. 19:30

Beatrix Cenci - szkic do obrazu

XIX Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej, 26 listopada 2020 godz. 19:30

Biskup

III Aukcja Sztuki Polskiego Domu Aukcyjnego - 10.06.2015, 10 czerwca 2015 godz. 19:00

Projekt

XII Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej - 21.06.2018, 21 czerwca 2018 godz. 19:30

Pantokrator – praca dwustronna

XII Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej - 21.06.2018, 21 czerwca 2018 godz. 19:30

Hierarchowie

XIV Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej - 7.03.2019, 7 marca 2019 godz. 19:30

Spotkanie przy stole

XIV Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej - 7.03.2019, 7 marca 2019 godz. 19:30

Projekt ikony

XXI Aukcja: Sztuka Współczesna, 20 maja 2021 godz. 19:30

Gimnastyczka i dżentelmen

XXI Aukcja: Sztuka Współczesna, 20 maja 2021 godz. 19:30

Maska

XXI Aukcja: Sztuka Współczesna, 20 maja 2021 godz. 19:30

Projekt

IV Aukcja Sztuki Polskiego Domu Aukcyjnego - 15.10.2015, 15 października 2015 godz. 20:00

Biały kościół

II Aukcja Sztuki Polskiego Domu Aukcyjnego - 28.02.2015, 28 lutego 2015 godz. 16:00

Projekt scenografii - „Kotka na gorącym blaszanym dachu”

II Aukcja Sztuki Polskiego Domu Aukcyjnego - 28.02.2015, 28 lutego 2015 godz. 16:00

Wnętrze

II Aukcja Sztuki Polskiego Domu Aukcyjnego - 28.02.2015, 28 lutego 2015 godz. 16:00

Święty Augustyn

VI Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej - 28.04.2016, 28 kwietnia 2016 godz. 19:30

Projekt ołtarza

VI Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej - 28.04.2016, 28 kwietnia 2016 godz. 19:30

Święty Mateusz Ewangelista

VIII Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej - 23.03.2017, 23 marca 2017 godz. 19:30

Cerkiew – praca dwustronna

VIII Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej - 23.03.2017, 23 marca 2017 godz. 19:30

Szkice

VIII Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej - 23.03.2017, 23 marca 2017 godz. 19:30

Kompozycja metafizyczna

V Aukcja Sztuki Polskiego Domu Aukcyjnego - 19.12.2015, 19 grudnia 2015 godz. 17:00

Ikona – praca dwustronna

V Aukcja Sztuki Polskiego Domu Aukcyjnego - 19.12.2015, 19 grudnia 2015 godz. 17:00

Lourdes – projekt polichromii

V Aukcja Sztuki Polskiego Domu Aukcyjnego - 19.12.2015, 19 grudnia 2015 godz. 17:00

Hierarchowie

IX Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej - 22.06.2017, 22 czerwca 2017 godz. 19:30

Ikona

VII Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej - 27.10.2016, 27 października 2016 godz. 19:30

Projekt ołtarza

VII Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej - 27.10.2016, 27 października 2016 godz. 19:30

Portret męski

XI Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej - 5.04.2018, 5 kwietnia 2018 godz. 19:30

Wnętrze

XI Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej - 5.04.2018, 5 kwietnia 2018 godz. 19:30

Hierarchowie

XI Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej - 5.04.2018, 5 kwietnia 2018 godz. 19:30

Projekt witraża

IX Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej - 22.06.2017, 22 czerwca 2017 godz. 19:30

Akt

I Aukcja Sztuki Polskiego Domu Aukcyjnego - 4.10.2014, 4 października 2014 godz. 16:30

Projekt polichromii

I Aukcja Sztuki Polskiego Domu Aukcyjnego - 4.10.2014, 4 października 2014 godz. 16:30

Projekt z kotem

I Aukcja Sztuki Polskiego Domu Aukcyjnego - 4.10.2014, 4 października 2014 godz. 16:30

Cerkiewki

III Aukcja Sztuki Polskiego Domu Aukcyjnego - 10.06.2015, 10 czerwca 2015 godz. 19:00

Święty Benedykt

III Aukcja Sztuki Polskiego Domu Aukcyjnego - 10.06.2015, 10 czerwca 2015 godz. 19:00

Akt kobiecy w białym czepku

XXII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sacrum i profanum, 4 listopada 2021 godz. 19:00

Projekt ikonostasu

XXII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sacrum i profanum, 4 listopada 2021 godz. 19:00

Projekt wnętrza sakralnego

XXII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sacrum i profanum, 4 listopada 2021 godz. 19:00

Projekt barwny - wnętrze

XXII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sacrum i profanum, 4 listopada 2021 godz. 19:00

Niebieski dach, lata 50.

XXII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sacrum i profanum, 4 listopada 2021 godz. 19:00

Kapłani - praca dwustronna

XXII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sacrum i profanum, 4 listopada 2021 godz. 19:00

Cerkiew

XXII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sacrum i profanum, 4 listopada 2021 godz. 19:00

Egzekucja - kompozycja figuralna - praca dwustronna

XXII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sacrum i profanum, 4 listopada 2021 godz. 19:00

Maska

XXII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sacrum i profanum, 4 listopada 2021 godz. 19:00

Wnętrze

XXII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sacrum i profanum, 4 listopada 2021 godz. 19:00

Projekt ikonostasu

XXII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sacrum i profanum, 4 listopada 2021 godz. 19:00

Projekt ołtarza

XLII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sztuka i sacrum. Prace na papierze, 10 stycznia 2024 godz. 19:00

Projekt

XXII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sacrum i profanum, 4 listopada 2021 godz. 19:00

Projekt wnętrza sakralnego

XXII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sacrum i profanum, 4 listopada 2021 godz. 19:00

Kościół - praca dwustronna

XXII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sacrum i profanum, 4 listopada 2021 godz. 19:00

Pejzaż z cerkwią

XXII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sacrum i profanum, 4 listopada 2021 godz. 19:00

Projekt - praca dwustronna, 1953

XXII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sacrum i profanum, 4 listopada 2021 godz. 19:00

Projekt polichromii, 1985

XXII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sacrum i profanum, 4 listopada 2021 godz. 19:00

Projekt ikonostasu

XXII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sacrum i profanum, 4 listopada 2021 godz. 19:00

Szkice konfesjonałów - praca dwustronna

XXII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sacrum i profanum, 4 listopada 2021 godz. 19:00

Szkice architektury sakralnej - praca dwustronna

XXII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sacrum i profanum, 4 listopada 2021 godz. 19:00

Projekty architektury sakralnej - praca dwustronna

XXII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sacrum i profanum, 4 listopada 2021 godz. 19:00

Projekt ołtarza

XXII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sacrum i profanum, 4 listopada 2021 godz. 19:00

Projekt sakralny

XXII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sacrum i profanum, 4 listopada 2021 godz. 19:00

Projekty

XXII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sacrum i profanum, 4 listopada 2021 godz. 19:00

Projekt kościoła

XXII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sacrum i profanum, 4 listopada 2021 godz. 19:00

Portret arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego - praca dwustronna, 1951

XXII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sacrum i profanum, 4 listopada 2021 godz. 19:00

Hierarchowie

XXII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sacrum i profanum, 4 listopada 2021 godz. 19:00

Projekt sakralny - praca dwustronna

XXII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sacrum i profanum, 4 listopada 2021 godz. 19:00

Stroje duchownych

XXII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sacrum i profanum, 4 listopada 2021 godz. 19:00

Szkice architektury sakralnej - praca dwustronna

XXII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sacrum i profanum, 4 listopada 2021 godz. 19:00

Wnętrze

XXII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sacrum i profanum, 4 listopada 2021 godz. 19:00

Samobójczyni - praca dwustronna

XXII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sacrum i profanum, 4 listopada 2021 godz. 19:00

Studium kobiecych nóg

XXII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sacrum i profanum, 4 listopada 2021 godz. 19:00

Modlitwa

XXII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sacrum i profanum, 4 listopada 2021 godz. 19:00

Ikonostas z polichromią kopuły

XXVI Aukcja: Jerzy Nowosielski - architektura sacrum, 24 marca 2022 godz. 19:00

Kapłani - projekt ołtarza - praca dwustronna

XXVI Aukcja: Jerzy Nowosielski - architektura sacrum, 24 marca 2022 godz. 19:00

Cerkiew, lata 50.

XXVI Aukcja: Jerzy Nowosielski - architektura sacrum, 24 marca 2022 godz. 19:00

Wnętrze cerkwi - praca dwustronna

XXVI Aukcja: Jerzy Nowosielski - architektura sacrum, 24 marca 2022 godz. 19:00

Wnętrze świątyni

XXXIV Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze, 9 marca 2023 godz. 19:30

Projekty przedsionka cerkwi w Krakowie, 1965

XXVI Aukcja: Jerzy Nowosielski - architektura sacrum, 24 marca 2022 godz. 19:00

Projekt polichromii do kościoła Świętego Ducha w Tychach, ok. 1982

XXVI Aukcja: Jerzy Nowosielski - architektura sacrum, 24 marca 2022 godz. 19:00

Projekt szaty liturgicznej

XXVI Aukcja: Jerzy Nowosielski - architektura sacrum, 24 marca 2022 godz. 19:00

Hierarcha

XXVI Aukcja: Jerzy Nowosielski - architektura sacrum, 24 marca 2022 godz. 19:00

Szkice wnętrz sakralnych - praca dwustronna, lata 50. XX w.

XXXIV Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze, 9 marca 2023 godz. 19:30

Portret męski

XXVI Aukcja: Jerzy Nowosielski - architektura sacrum, 24 marca 2022 godz. 19:00

Szkice kościołów - praca dwustronna

XXXIV Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze, 9 marca 2023 godz. 19:30

Architektura sakralna - szkice różne - praca dwustronna

XXVI Aukcja: Jerzy Nowosielski - architektura sacrum, 24 marca 2022 godz. 19:00

Św. Norbert - projekty malowideł ściennych - praca dwustronna

XXVI Aukcja: Jerzy Nowosielski - architektura sacrum, 24 marca 2022 godz. 19:00

Projekty architektoniczne - praca dwustronna

XXVI Aukcja: Jerzy Nowosielski - architektura sacrum, 24 marca 2022 godz. 19:00

Ołtarz

XXVI Aukcja: Jerzy Nowosielski - architektura sacrum, 24 marca 2022 godz. 19:00

Apostoł / architektura klasztorna

XXVI Aukcja: Jerzy Nowosielski - architektura sacrum, 24 marca 2022 godz. 19:00

Projekty ołtarza w absydzie - praca dwustronna

XXXIV Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze, 9 marca 2023 godz. 19:30

Kompozycje wnętrz sakralnych - praca dwustronna

XXVI Aukcja: Jerzy Nowosielski - architektura sacrum, 24 marca 2022 godz. 19:00

Carskie wrota

XXVI Aukcja: Jerzy Nowosielski - architektura sacrum, 24 marca 2022 godz. 19:00

Ikona św. Serafima z Sarowa, ok. 1960

XXXIX Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze - ed. 2, 5 października 2023 godz. 19:30

Projekt ikonostasu - praca dwustronna

XXVI Aukcja: Jerzy Nowosielski - architektura sacrum, 24 marca 2022 godz. 19:00

Szkic cerkwi

XXVI Aukcja: Jerzy Nowosielski - architektura sacrum, 24 marca 2022 godz. 19:00

Wnętrza cerkwi - praca dwustronna

XXVI Aukcja: Jerzy Nowosielski - architektura sacrum, 24 marca 2022 godz. 19:00

Projekt wnętrza sakralnego

XXVI Aukcja: Jerzy Nowosielski - architektura sacrum, 24 marca 2022 godz. 19:00

Spotkanie

XXXIX Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze - ed. 2, 5 października 2023 godz. 19:30

Głowa Madonny, szkice sakralne - praca dwustronna

XXVI Aukcja: Jerzy Nowosielski - architektura sacrum, 24 marca 2022 godz. 19:00

Projekt ikonostasu

XXVI Aukcja: Jerzy Nowosielski - architektura sacrum, 24 marca 2022 godz. 19:00

Kapłani - projekt szat - praca dwustronna

XXXIX Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze - ed. 2, 5 października 2023 godz. 19:30

Ikonostas

XXVI Aukcja: Jerzy Nowosielski - architektura sacrum, 24 marca 2022 godz. 19:00

Projekt cerkwi

XXVI Aukcja: Jerzy Nowosielski - architektura sacrum, 24 marca 2022 godz. 19:00

Projekty szat liturgicznych

XXVI Aukcja: Jerzy Nowosielski - architektura sacrum, 24 marca 2022 godz. 19:00

Cerkiewka

XXVI Aukcja: Jerzy Nowosielski - architektura sacrum, 24 marca 2022 godz. 19:00

Małe projekty ikonostasów

XXXIV Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze, 9 marca 2023 godz. 19:30

Plan architektoniczny cerkwi - praca dwustronna

XXVI Aukcja: Jerzy Nowosielski - architektura sacrum, 24 marca 2022 godz. 19:00

Stroje liturgiczne

XXVI Aukcja: Jerzy Nowosielski - architektura sacrum, 24 marca 2022 godz. 19:00

Wnętrze świątyni - praca dwustronna, 1942

XXVI Aukcja: Jerzy Nowosielski - architektura sacrum, 24 marca 2022 godz. 19:00

Projekty budynków sakralnych - praca dwustronna

XXXIV Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze, 9 marca 2023 godz. 19:30

Duchowni - praca dwustronna

XXVI Aukcja: Jerzy Nowosielski - architektura sacrum, 24 marca 2022 godz. 19:00

Archanioł

XXIX Aukcja: Sztuka Współczesna, 28 kwietnia 2022 godz. 20:00

Projekt scenografii dla teatru lalkowego w Łodzi, lata 50. XX w.

XXX Aukcja: Jerzy Nowosielski - między sztuką sakralną Wschodu i Zachodu. Prace na papierze., 6 października 2022 godz. 19:00

Hodegetria

XXX Aukcja: Jerzy Nowosielski - między sztuką sakralną Wschodu i Zachodu. Prace na papierze., 6 października 2022 godz. 19:00

Głowa mnicha - praca dwustronna

XXX Aukcja: Jerzy Nowosielski - między sztuką sakralną Wschodu i Zachodu. Prace na papierze., 6 października 2022 godz. 19:00

Projekty kościoła

XXX Aukcja: Jerzy Nowosielski - między sztuką sakralną Wschodu i Zachodu. Prace na papierze., 6 października 2022 godz. 19:00

Projekt świątyni - bryła oraz wnętrze, lata 50. XX w.

XXXIX Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze - ed. 2, 5 października 2023 godz. 19:30

Projekt szat liturgicznych - praca dwustronna

XXXIV Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze, 9 marca 2023 godz. 19:30

Szkic do projektu polichromii kościoła w Izabelinie z postacią św. Franciszka, lata 50. XX w.

XXX Aukcja: Jerzy Nowosielski - między sztuką sakralną Wschodu i Zachodu. Prace na papierze., 6 października 2022 godz. 19:00

Projekt wnętrza - praca dwustronna

XXX Aukcja: Jerzy Nowosielski - między sztuką sakralną Wschodu i Zachodu. Prace na papierze., 6 października 2022 godz. 19:00

Projekty darochranitielnicy (tabernakulum), ikonostasu i cerkwi - praca dwustronna, lata 70. XX w.

XXX Aukcja: Jerzy Nowosielski - między sztuką sakralną Wschodu i Zachodu. Prace na papierze., 6 października 2022 godz. 19:00

Projekt ikonostasu dla cerkwi w Asunach, ok. 1967

XXX Aukcja: Jerzy Nowosielski - między sztuką sakralną Wschodu i Zachodu. Prace na papierze., 6 października 2022 godz. 19:00

Widok prezbiterium - praca dwustronna, 1952

XXXIV Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze, 9 marca 2023 godz. 19:30

Święty Franciszek, wczesne lata 50. XX w.

XXX Aukcja: Jerzy Nowosielski - między sztuką sakralną Wschodu i Zachodu. Prace na papierze., 6 października 2022 godz. 19:00

Święty Marcin, lata 50. XX w.

XXX Aukcja: Jerzy Nowosielski - między sztuką sakralną Wschodu i Zachodu. Prace na papierze., 6 października 2022 godz. 19:00

Hierarcha - praca dwustronna

XXXIV Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze, 9 marca 2023 godz. 19:30

Święty Jan Złotousty, późne lata 40. XX w.

XXX Aukcja: Jerzy Nowosielski - między sztuką sakralną Wschodu i Zachodu. Prace na papierze., 6 października 2022 godz. 19:00

Projekt polichromii do kościoła w Izabelinie

XXX Aukcja: Jerzy Nowosielski - między sztuką sakralną Wschodu i Zachodu. Prace na papierze., 6 października 2022 godz. 19:00

Dyptyk ze św. Barbarą i św. Jerzym, początek lat 50. XX w.

XXX Aukcja: Jerzy Nowosielski - między sztuką sakralną Wschodu i Zachodu. Prace na papierze., 6 października 2022 godz. 19:00

Wizerunek Trójcy Świętej o trzech twarzach - praca dwustronna, lata 50. XX w.

XXX Aukcja: Jerzy Nowosielski - między sztuką sakralną Wschodu i Zachodu. Prace na papierze., 6 października 2022 godz. 19:00

Projekty - rzut, przekrój i bryła

XXX Aukcja: Jerzy Nowosielski - między sztuką sakralną Wschodu i Zachodu. Prace na papierze., 6 października 2022 godz. 19:00

Szkic ikonostasu - praca dwustronna

XLII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sztuka i sacrum. Prace na papierze, 10 stycznia 2024 godz. 19:00

Szkic cerkwi w Komańczy - praca dwustronna

XXX Aukcja: Jerzy Nowosielski - między sztuką sakralną Wschodu i Zachodu. Prace na papierze., 6 października 2022 godz. 19:00

Projekt ikonostasu do cerkwi prawosławnej w Krakowie, lata 40. XX w.

XXX Aukcja: Jerzy Nowosielski - między sztuką sakralną Wschodu i Zachodu. Prace na papierze., 6 października 2022 godz. 19:00

Projekt ikonostasu - praca dwustronna

XXX Aukcja: Jerzy Nowosielski - między sztuką sakralną Wschodu i Zachodu. Prace na papierze., 6 października 2022 godz. 19:00

Portret młodego mnicha - praca dwustronna

XXXIV Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze, 9 marca 2023 godz. 19:30

Święty Jan Chryzostom, późne lata 40. XX w.

XXXIV Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze, 9 marca 2023 godz. 19:30

Projekt witraża ze scenami męki Chrystusa - praca dwustronna

XXX Aukcja: Jerzy Nowosielski - między sztuką sakralną Wschodu i Zachodu. Prace na papierze., 6 października 2022 godz. 19:00

Projekt wnętrza świątyni

XXX Aukcja: Jerzy Nowosielski - między sztuką sakralną Wschodu i Zachodu. Prace na papierze., 6 października 2022 godz. 19:00

Pejzaż łódzki - praca dwustronna, wczesne lata 50. XX w.

XXX Aukcja: Jerzy Nowosielski - między sztuką sakralną Wschodu i Zachodu. Prace na papierze., 6 października 2022 godz. 19:00

Szkic projektu konkursowego świątyni w Nowej Hucie - praca dwustronna

XXXIV Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze, 9 marca 2023 godz. 19:30

Szkice kobiety - praca dwustronna, lata 50. XX w.

XXXIX Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze - ed. 2, 5 października 2023 godz. 19:30

Pływaczka - szkic do obrazu, początek lat 50. XX w.

XXX Aukcja: Jerzy Nowosielski - między sztuką sakralną Wschodu i Zachodu. Prace na papierze., 6 października 2022 godz. 19:00

Gimnastyczka, 1949

XXXIII Aukcja: Sztuka Współczesna, 8 grudnia 2022 godz. 19:30

Projekt ołtarza - akt - praca dwustronna

XXXIII Aukcja: Sztuka Współczesna, 8 grudnia 2022 godz. 19:30

Pantokrator, 1962

XXXIV Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze, 9 marca 2023 godz. 19:30

Duchowny podczas liturgii, 1952

XXXIX Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze - ed. 2, 5 października 2023 godz. 19:30

Pejzaż abstrakcyjny - praca dwustronna, lata 50. XX w.

XXXIV Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze, 9 marca 2023 godz. 19:30

Święty Jan Chrzciciel

XXXIV Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze, 9 marca 2023 godz. 19:30

Święty Jan Złotousty, biskup Konstantynopola, późne lata 40. XX w.

XXXIV Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze, 9 marca 2023 godz. 19:30

Projekt ołtarza, lata 50.

XXXIV Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze, 9 marca 2023 godz. 19:30

Projekty darochranitielnicy (tabernakulum), ikonostasu i cerkwi - praca dwustronna, lata 70. XX w.

XXXIX Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze - ed. 2, 5 października 2023 godz. 19:30

Prezbiterium z postaciami kapłanów

XXXIV Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze, 9 marca 2023 godz. 19:30

Scena alegoryczna, lata 50. XX w.

XXXIV Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze, 9 marca 2023 godz. 19:30

Projekt cerkwi - praca dwustronna

XXXIV Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze, 9 marca 2023 godz. 19:30

Projekt świątyni z dzwonnicą

XXXIV Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze, 9 marca 2023 godz. 19:30

Chrystus - praca dwustronna

XXXVII Aukcja: Sztuka Współczesna, 1 czerwca 2023 godz. 19:30

Koszykarki, 1950

XXXVII Aukcja: Sztuka Współczesna, 1 czerwca 2023 godz. 19:30

Akt kobiecy - praca dwustronna, 1970

XXXVII Aukcja: Sztuka Współczesna, 1 czerwca 2023 godz. 19:30

Portret męski en face, 1990

XXXVII Aukcja: Sztuka Współczesna, 1 czerwca 2023 godz. 19:30

Projekt witraża do kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warszawie na Jelonkach, ok. 1971

XXXIX Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze - ed. 2, 5 października 2023 godz. 19:30

Cerkiew

XXXIX Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze - ed. 2, 5 października 2023 godz. 19:30

Szkice do obrazów

XXXIX Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze - ed. 2, 5 października 2023 godz. 19:30

Projekty scenografii - praca dwustronna, lata 50., Łódź

XXXIX Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze - ed. 2, 5 października 2023 godz. 19:30

Szkic darochranitielnicy (tabernakulum)

XXXIX Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze - ed. 2, 5 października 2023 godz. 19:30

Szkic ikonostasu dla cerkwi oo. Bazylianów w Warszawie, 2 poł. lat 70.

XXXIX Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze - ed. 2, 5 października 2023 godz. 19:30

Szkice aranżacji wnętrza cerkwi prawosławnej w Orzeszkowie, 2 poł. lat 60.

XXXIX Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze - ed. 2, 5 października 2023 godz. 19:30

Wnętrze cerkwi z motywami geometrycznymi - praca dwustronna

XXXIX Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze - ed. 2, 5 października 2023 godz. 19:30

Wnętrze sakralne - praca dwustronna

XXXIX Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze - ed. 2, 5 października 2023 godz. 19:30

Szkic

XXXIX Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze - ed. 2, 5 października 2023 godz. 19:30

Projekt polichromii Drogi Krzyżowej do kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zbylitowskiej Górze - praca dwustronna, 1957

XXXIX Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze - ed. 2, 5 października 2023 godz. 19:30

Wnętrze świątyni - praca dwustronna

XXXIX Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze - ed. 2, 5 października 2023 godz. 19:30

Chrystus

XXXIX Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze - ed. 2, 5 października 2023 godz. 19:30

Święty Mikołaj, 1957

XXXIX Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze - ed. 2, 5 października 2023 godz. 19:30

Projekt ikonostasu

XXXIX Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze - ed. 2, 5 października 2023 godz. 19:30

Wnętrze cerkwi, lata 40.

XXXIX Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze - ed. 2, 5 października 2023 godz. 19:30

Szkice elewacji soboru prawosławnego, 2. poł. lat 50.

XLII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sztuka i sacrum. Prace na papierze, 10 stycznia 2024 godz. 19:00

Projekt polichromii soboru prawosławnego, 2 poł. lat 50.

XXXIX Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze - ed. 2, 5 października 2023 godz. 19:30

Cerkiew, 1970

XXXIX Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze - ed. 2, 5 października 2023 godz. 19:30

Wnętrze cerkwi

XXXIX Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze - ed. 2, 5 października 2023 godz. 19:30

Szkic wnętrza cerkwi

XXXIX Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze - ed. 2, 5 października 2023 godz. 19:30

Szkic do obrazu Portret mężczyzny, 1951

XXXIX Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze - ed. 2, 5 października 2023 godz. 19:30

Projekt aranżacji kaplicy pw. Św. Doroty w klasztorze oo. Augustianów w Krakowie, ok. 1970

XXXIX Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze - ed. 2, 5 października 2023 godz. 19:30

Cerkiew w pejzażu

XXXIX Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze - ed. 2, 5 października 2023 godz. 19:30

Szkic cerkwi

XXXIX Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze - ed. 2, 5 października 2023 godz. 19:30

Rysunek cerkwi greckokatolickiej

XXXIX Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze - ed. 2, 5 października 2023 godz. 19:30

Ikona świętego Mikołaja

XXXIX Aukcja: W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. Kolekcja prac na papierze - ed. 2, 5 października 2023 godz. 19:30

Cerkiew, 1970

XLI Aukcja: Sztuka Współczesna, 7 grudnia 2023 godz. 19:30

Projekt witraża z wizerunkiem św. Piotra

XLI Aukcja: Sztuka Współczesna, 7 grudnia 2023 godz. 19:30

Ikonostas - praca dwustronna

XLII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sztuka i sacrum. Prace na papierze, 10 stycznia 2024 godz. 19:00

Wnętrze świątyni

XLII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sztuka i sacrum. Prace na papierze, 10 stycznia 2024 godz. 19:00

Projekty świątyni - praca dwustronna

XLII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sztuka i sacrum. Prace na papierze, 10 stycznia 2024 godz. 19:00

Projekty sakralne - praca dwustronna

XLII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sztuka i sacrum. Prace na papierze, 10 stycznia 2024 godz. 19:00

Prezbiterium

XLII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sztuka i sacrum. Prace na papierze, 10 stycznia 2024 godz. 19:00

Projekty architektoniczne - praca dwustronna

XLII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sztuka i sacrum. Prace na papierze, 10 stycznia 2024 godz. 19:00

Wnętrze świątyni

XLII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sztuka i sacrum. Prace na papierze, 10 stycznia 2024 godz. 19:00

Szkice cerkwi

XLII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sztuka i sacrum. Prace na papierze, 10 stycznia 2024 godz. 19:00

Szkic kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach, początek lat 80.

XLII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sztuka i sacrum. Prace na papierze, 10 stycznia 2024 godz. 19:00

Szkic wystroju prezbiterium w kościele oo. Redemptorystów pw. św. Benona w Warszawie, ok. 1965

XLII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sztuka i sacrum. Prace na papierze, 10 stycznia 2024 godz. 19:00

Ikonostas

XLII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sztuka i sacrum. Prace na papierze, 10 stycznia 2024 godz. 19:00

Głowa świętego

XLII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sztuka i sacrum. Prace na papierze, 10 stycznia 2024 godz. 19:00

Chrystus frasobliwy

XLII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sztuka i sacrum. Prace na papierze, 10 stycznia 2024 godz. 19:00

Szkic wnętrza świątyni

XLII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sztuka i sacrum. Prace na papierze, 10 stycznia 2024 godz. 19:00

Wnętrze świątyni

XLIV Aukcja: Sztuka Współczesna - prace na papierze, 24 kwietnia 2024 godz. 19:30

Cerkiew, 1970

XLIII Aukcja: Sztuka Współczesna, 24 kwietnia 2024 godz. 18:00

Portret

X Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej - 9.11.2018, 9 listopada 2017 godz. 19:30

Kompozycja figuralna

XVIII Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej - 25.06.2020, 25 czerwca 2020 godz. 19:30

Akt

II Aukcja Sztuki Polskiego Domu Aukcyjnego - 28.02.2015, 28 lutego 2015 godz. 16:00

Twarz

I Aukcja Sztuki Polskiego Domu Aukcyjnego - 4.10.2014, 4 października 2014 godz. 16:30

Portret męski en face, 1990

XXXIII Aukcja: Sztuka Współczesna, 8 grudnia 2022 godz. 19:30