1
z
1

Beatrix Cenci - szkic do obrazu

ID: 1599

Wymiar

16 x 23 cm w św. p-p.

Technika

ołówek, kredka/papier

Sygnatura

sygn. na odwrocie: "J. Nowosielski"

Datowanie

ok. 1950

Proweniencja:

– dar artysty

– kolekcja prywatna, Polska

 


Bibliografia:

Jerzy Nowosielski, Galeria Starmach, Fundacja Nowosielskich, Kraków 2003.

 


Praca posiada szkło muzealne.

 

Fascynacje kobiecym ciałem nie sprowadzały się w twórczości artysty tylko do przedstawień aktów. Postaci kobiece o wydatnych kształtach i nieproporcjonalnych sylwetkach stanowiły ważny element m.in. rozbudowanych kompozycji figuralnych i pejzażowych. Z tematyką tą związane są także intrygujące prace ukazujące skrępowane ciała kobiece, związane dłonie czy wprost ukazujące egzekucje – przykładowo kompozycja o tym tytule z 1949 roku czy obraz „Beatrix Cenci” z 1950 roku, do której prezentowana praca stanowi szkic.

Opis obiektu

Podobne w tej kategorii