Poszukiwane

POSZUKUJEMY


Polski Dom Aukcyjny przy współpracy z Fundacją Dell’arte poszukuje dzieł sztuki do aktualnie tworzonych i uzupełnianych kolekcji malarstwa. Głównym obszarem naszych zainteresowań jest sztuka polska XIX i XX wieku. Podstawą tworzonych przez nas kolekcji są dzieła typowe i charakterystyczne dla danego twórcy oraz obrazy klasy muzealnej. W kręgu naszych poszukiwań znajdują się malarze Młodej Polski, dwudziestolecia międzywojennego, ale też klasycy lat 60.

Zamieszczamy fragment listy z  tematami/twórcami aktualnie poszukiwanymi do budowanych kolekcji. Otwarci jesteśmy także na propozycje i zgłoszenia inne niż wymienione niżej prace.

1. Henryk Stażewski
2. Ryszard Winiarski
3. Malarstwo austriackie  XIX  – XX w.
4. Zygmunt Radnicki
5. Stanisław Wyspiański
6. Teodor Axentowicz
7. Seidenbeutel Efarim i Menasze
8. Abraham Neuman - prace w technice olejnej
9. Roman Kramsztyk - prace w technice olejnej
10. Emil Schinagel - prace olejne
11. Józef  Chełmoński –  prace w technice olejnej
12. Jan Matejko – prace w technice olejnej
13. Jacek Malczewski – sceny alegoryczne, wielopostaciowe w technice olejnej, duże formaty.
14. Olga Boznańska
15. Julian Fałat –  prace w technice olejnej.
16. Leon Wyczółkowski – wszelkie techniki malarskie.
17. Alfred Lenica – duże formaty lata 1950-70.
18. Jan Stanisławski.
19. Wojciech Kossak – prace z okresu przed 1900 w technice olejnej.
20. Alfons Karpiński – prace z okresu paryskiego w technice olejnej.
21. Józef Brandt – sceny historyczne, alegoryczne w technice olejnej do 300 000 zł.
22. Stanisław Ignacy Witkiewicz – obrazy olejne, pastele, fotografia.
23. Antoni Haska