1
z
2

Portret arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego - praca dwustronna, 1951

ID: 4212

Proweniencja

dar artysty; kolekcja prywatna, Polska

Wymiar

28,5 x 20 cm w św. p-p.

Technika

ołówek, kredka/papier

Sygnatura

sygn. i dat. wzdłuż prawej krawędzi: "J. NOWOSELLSKI [sic] 51."

Datowanie

1951

• opłata droit de suite

 

Kolejna przykład twórczości artysty z początku lat 50. to pełnowymiarowy portret duchownego. Tego typu przedstawienia rzadko pojawiają się na rynku antykwarycznym. Dwustronna, starannie wykonana kompozycja dzięki rezygnacji z koloru, zyskuje ascetyczną formę.

Opis obiektu

na odwrocie rysunki o tematyce sakralnej

Dodatkowy opis

<

Podobne w tej kategorii