1
z
2

Szkice architektury sakralnej - praca dwustronna

ID: 4220

Proweniencja

dar artysty; kolekcja prywatna, Polska

Wymiar

31,6 x 21,3 cm w świetle ramy

Technika

cienkopis, flamaster, długopis/papier

Sygnatura

sygn. p. d.: "J. N."

• opłata droit de suite

 

na odwrocie rysunki

Opis obiektu

<

Podobne w tej kategorii