1
z
2

Projekt ołtarza

ID: 2586

Wymiar

33 x 23,6 cm w św. p-p

Technika

technika mieszana, papier

Sygnatura

sygn. p. d.: J.N.

„Sztuka to działanie duchowe. Działanie duchowe, które usiłuje wyprowadzić nas z sytuacji istot wygnanych z raju” – mówił Jerzy Nowosielski w rozmowie ze Zbigniewem Podgórzec. Zdaniem artysty działalność twórcza mogła przybliżać człowieka do sfery sacrum, być pomostem między tym, co ziemskie i boskie. Sztuka sakralna była mocno zakorzeniona w pracy twórczej Nowosielskiego. Stanowiła przedmiot intensywnych teologicznych rozważań i autentycznych dociekań artysty. Projekty sakralne oddziałują na odbiorcę nie tylko warstwą estetyczną, ale i odniesieniem do mistycyzmu. Dlatego Jerzego Nowosielskiego można określić jako jednego z najciekawszych artystów współczesnych, który swobodnie poruszał się na obydwu płaszczyznach. 

Opis obiektu

Podobne w tej kategorii