1
z
0

Projekt polichromii

ID: 3730

Wymiar

38,5 x 49 cm w św. p-p

Technika

gwasz/papier

Sygnatura

sygn. i dat. p. d.: J. NOWOSIELSKI 1983 LOVRES

Datowanie

1983

Praca Nowosielskiego datowana na rok 1983 powstała w okresie kiedy artysta wykonał projekty polichromii oraz ikonostas dla cerkwi pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górowie Iławieckim. Pojawił się tam na zaproszenie ks. Juliana Gbura - tamtejszego proboszcza. W tym czasie Nowosielski wyjechał również do Francji. Artysta rok później pracował także m. in. w cerkwi unickiej pw. Zaśnięcia Matki Bożej w Lourdes: „pozłacane kopułki błyszczą na całe Lourdes, a w środku świątyni olśniewają przepiękne malowidła ścienne naszego wielkiego artysty prawosławnego, profesora Jerzego Nowosielskiego” – pisał Jan Turnau.

Prezentowany „Projekt polichromii” zwraca uwagę intensywną kolorystyką. Niemniej jednak malarz w jednej z wypowiedzi wyraźnie stwierdza: „kolor zarówno jako kategoria oddzielna, jaki podporządkowana w ogóle dla mnie nie istnieje. Podczas malowania staram się zapomnieć o istnieniu koloru. O istnieniu koloru jako oddzielnej kategorii estetycznej, a nie technicznego wyrazu rzecz jasna”. Kolor staje się więc narzędziem, a nie najważniejszym elementem dzieła czy celem samym w sobie. „Projekt polichromii” jest pięknym i dobrze zachowanym przykładem talentu artysty.

Opis obiektu

Podobne w tej kategorii