1
z
2

Cerkiew

ID: 4170

Proweniencja

dar artysty; kolekcja prywatna, Polska

Wymiar

12,5 x 7,7 cm w św. p-p.

Technika

ołówek/papier

Sygnatura

sygn. na odwrocie: "J. N."

• opłata droit de suite

 

Nowosielski wielokrotnie powracał do motywu architektury sakralnej, czego przykładem są choćby liczne projekty polichromii. Prezentowany budynek cerkwi nawiązuje do niezwykle silnie zakorzenionej w artyście tradycji prawosławnej (przykładowo w 1942 roku przebywał w Ławrze św. Jana Chrzciciela pod Lwowem, w której pobyt stał się jednym z przełomowych w życiu młodego twórcy).

Opis obiektu

<

Podobne w tej kategorii