1
z
0

Święty Benedykt

ID: 3763

Wymiar

25 x 20,5 cm w św. p-p.

Technika

technika mieszana, gwasz/papier

Sygnatura

sygn. p. d.: "J. Nowosielski"

„Ikona, mimo że ma ściśle zakreślone granice działania plastycznego, jest domeną wolności. Prawdziwa indywidualność artystyczna nie czuje w ikonie żadnego skrępowania…Wolność w ikonie polega na tym, że w sposób absolutnie nieprzymuszony mogę oddawać prawdę odczuwania realizmu bytów subtelnych, realizmu eschatologicznego. Mogę obrazować tę prawdę na poziomie działania plastycznego” – mówił Nowosielski. Obecność ikony w sztuce artysty jest nieodłącznie związana z jego doświadczeniami w sferze sacrum czy przemyśleniami w obrębie teologii. Rozważania o sprawach ostatecznych, przekładane na język malarstwa, przybierały formę m. in. wielokrotnie tworzonych przez malarza ikon. Nowosielski w ich malowaniu dostrzegał szczególną właściwość: „ikona rzeczywiście spada z nieba. Jeśli nam nie jest dana z góry, to w ogóle nie powstanie”. „Święty Benedykt” jest przykładem dorobku artysty w tej tematyce.

Opis obiektu

Podobne w tej kategorii