1
z
1

Rysunek cerkwi greckokatolickiej

ID: 6453

Proweniencja

dar artysty; kolekcja prywatna, Polska

Wymiar

14,5 x 14,5 cm

Technika

długopis/papier

Sygnatura

sygn. p. d.: "J. N."

 

*opłata droit de suite

Opis obiektu

Podobne w tej kategorii