1
z
0

Projekt z kotem

ID: 3737

Wymiar

22 x 28,2 cm w św. p-p.

Technika

gwasz, ołówek/papier

Sygnatura

sygn. p. d.: J.N

W opisywanej pracy ma się wrażenie dużej staranności wykonania, niemal rysowania „od linijki”. W gruncie rzeczy taka technika była Nowosielskiemu bliska. W rozmowie ze Zbigniewem Podgórzec opowiadał: „pragnąc się pozbyć pewnej maniery, która była wynikiem bądź to pewnych nawyków rysunkowych, bądź to jakiejś stylizacji, postanowiłem przez jakiś czas wyciągać linie wyłącznie za pomocą linijki. [...]. Nawet jeżeli były to formy obłe, owalne, wijące się, rysowałem je za pomocą linijki i jej obracania w pewnym kierunku tak, aby wyłączyć zupełnie mechanizm nawyków i poddać rysunek analizie czysto intelektualnej. Nazwałem tego rodzaju linię rysunkową 'linią ciężką', czyli taką linią, w której wszystko przechodziło przez kontrolę, przez filtr świadomości, a nawyki wyrobione ręką w ciągu wielu lat zostały całkowicie wyeliminowane”. Zastosowanie tej reguły można także dostrzec w opisywanym „Projekcie”. 

Opis obiektu

Podobne w tej kategorii