74

Konfrontacje 1960

ID: 3707

17 000 - 20 000 zł

Miejsce aukcji

Kraków, Radisson Blu Hotel ul. Straszewskiego 17

Termin aukcji

4 października 2014 godz. 16:30

Technika

technika graficzna

Tadeusz DOMINIK (1928-2014)

23,7 x 23,5 cm;

sygn. i dat. p. d.: T Dominik 60

 

Jan TARASIN (1926-2009)

18,8 x 17,6 cm;

sygn. i dat. p. d.: JTarasin 60

 

Jerzy TCHÓRZEWSKI (1928-1999)

22,9 x 22,3 cm;

sygn. i dat. p. d.: J Tchórzewski 60.

 

Alina SZAPOCZNIKOW (1926-1973)

21,1 x 21,1 cm;

sygn. i dat. p. d.: A.S / 60

 

Jerzy NOWOSIELSKI (1923-2011)

16,8 x 11,1 cm;

sygn. i dat. l. d.: JN 1960

 

Tadeusz BRZOZOWSKI (1918-1987)

20,1 x 16,1 cm;

sygn. i dat. p.d.: t. Brzozowski 60

 

Alina ŚLESIŃSKA (1926-1994)

19,7 x 20,3 cm;

sygn. i dat. p. d.: A. Ślesińska 1960

 

Marian BOGUSZ (1920-1980)

22,3 x 20,6 cm;

sygn. i dat. p. d.: mbogusz 60

Teka zawiera 12 opisów oraz przykładowych grafik artystów: Jerzego Nowosielskiego, Tadeusza Brzozowskiego, Aliny Ślesińskiej, Jana Tarasina, Aliny Szapocznikowej, Jerzego Tchórzewskiego, Mariana Bogusza, Magdaleny Więcek, Rajmunda Ziemskiego, Stefana Gierowskiego, Tadeusza Dominika i Bronisława Kierzkowskiego.

W każdym zeszycie opisującym danego twórcę znajduje się krótki wstęp, biografia artysty oraz jego przykładowe grafiki.

Galeria „Krzywe Koło”, która przygotowała „Konfrontacje 1960”, działała w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie w latach 1956-1965. Powstała z inicjatywy Mariana Bogusza. Wówczas była najbardziej liczącym się ośrodkiem promującym sztukę abstrakcyjną i artystów awangardowych tamtych lat. To właśnie w „Krzywym Kole” swoje wystawy organizowali najważniejsi artyści przełomu lat 50 i 60-tych XX wieku. Jak wspomina Aleksander Małachowski, jeden z prezesów Klubu Krzywego Koła, artyści którzy prezentowali swoje prace na wystawach w galerii, zostawiali po ich zakończeniu jedno ze swoich dzieł. Jak planowali twórcy galerii, obrazy te miały stać się zalążkiem przyszłych zbiorów Muzeum Sztuki Nowoczesnej. W latach 1965-1985 placówka funkcjonowała jako „Galeria Sztuki Współczesnej, a później jako „Galeria Promocyjna”. Promowanie nowej sztuki realizowano poprzez często zmieniające się wystawy oraz wydawane przy ich okazji publikacje z wklejonymi oryginalnymi pracami artystów.

Wcześniej, bo w 1955 roku powstał Klub Krzywego Koła, jako prywatna inicjatywa Ewy i Julka Garzteckich. Nazwa wywodzi się od ulicy, przy której państwo Garzteccy mieszkali na Starym Mieście. Początkowo były to spotkania towarzyskie osób z kręgów polityczno-artystycznych, z czasem przybrały formę klubu inteligencji i tym samym zaczęły się bardziej formalizować. Co więcej, klub otrzymał nawet lokal w Staromiejskim Domu Kultury. Klub Krzywego Koła jak na czasy głębokiego komunizmu funkcjonował długo. Również dlatego, że tworzyła go silna grupa intelektualistów i artystów, która na spotkaniach poruszała tematy o przeróżnej treści. Wokół klubu zaczęły powstawać także inne formy aktywności, w tym

właśnie Galeria „Krzywe Koło”, Teatr „Krzywego Koła”, czy różne sekcje, np. badań opinii społecznej (późniejszy OBOP). Klub miał także możliwość drukowania tekstów w „Przeglądzie Kulturalnym”. Członkami klubu były takie osobistości, jak J.J. Lipski, J. Olszewski, J. Kuroń czy A. Michnik.

Prezentowana teka „Konfrontacje 1960” ma szczególną wartość kolekcjonerską. Jest tak nie tylko ze względu na historyczny aspekt publikacji, ale przede wszystkim jej wymiar artystyczny. Galeria „Krzywe Koło” odegrała znaczącą rolę w promocji sztuki najnowszej w trudnej dobie socrealizmu. Wydana przez nią książka jest więc żywym świadectwem artystycznego dorobku tamtych lat. Publikacja cenna jest także dzięki zamieszczeniu w niej autentycznych prac omawianych twórców.

Opis obiektu

przejdź do strony głównej aukcji

Pozostałe obiekty z tej aukcji

16

Pejzaż górski

Cena wylicytowana: 2 200 zł
31

Pejzaż górski

Cena wylicytowana: 18 000 zł
36

Żaglówki

Cena wylicytowana: 3 000 zł
41

Portret

Cena wylicytowana: 7 000 zł
54

Pejzaż

Cena wylicytowana: 2 200 zł
59

Autoportret

Cena wylicytowana: 120 000 zł
62

Podwórko

Cena wylicytowana: 12 000 zł
66

Obszar 148

sprzedaż warunkowa
Cena wylicytowana: 60 000 zł
67

S-IV, 1970

Cena wylicytowana: 7 000 zł
71

Relief

Cena wylicytowana: 20 000 zł
75

Akt

Cena wylicytowana: 4 500 zł
79

Pierwszy ból

Cena wylicytowana: 15 000 zł