11

Vive l'Empereur

ID: 2392

200 000–250 000 zł

Miejsce aukcji

Kraków, Radisson Blu Hotel ul. Straszewskiego 17

Termin aukcji

28 lutego 2015 godz. 16:00

Wymiar

200 x 120 cm

Technika

olej/płótno

Sygnatura

sygn. i dat. p. d.: "Wojciech Kossak / 1915"

Datowanie

1915

Wyjątkowej, muzealnej klasy obraz Wojciecha Kossaka „Vive l' Empereur” („Niech żyje Cesarz”) stanowi szczególne dzieło w dorobku artysty. Kossak - mistrz scen batalistycznych i historycznych, niezrównany malarz koni, w obrazie  „Vive l' Empereur” daje wyraz swojemu talentowi. Kontrast w przedstawieniu statecznego, pełnego majestatu Napoleona i żywiołowo reagujących żołnierzy, nadaje tej pracy szczególny charakter. Ułatwia jednocześnie odbiorcy odczuć nastrój bitwy.

Mieczysław Dąbrowski doskonale uchwycił dynamikę typową dla malarstwa Wojciecha Kossaka: „ten nieokiełznany, wybuchowy wprost temperament malarski właśnie najlepiej i jedynie może się wypowiedzieć w tematach, w których żywiołowy ruch, życie, ciągła walka i zmienność jest zasadniczą treścią. Toteż w dziełach tego artysty występuje jako zasadniczy motyw, bez względu na treść – problem ruchu”. Obraz ten potwierdza także swobodę i łatwość operowania formą przez malarza oraz zamiłowanie do przedstawiania wizerunków koni. W pracy „Vive l' Empereur” zwraca uwagę kolorystyka, która dodatkowo potęguje żywiołowość sceny. Artysta „jest niezrównanym mistrzem uchwycenia, scharakteryzowania każdego, od najdrobniejszego do wybujałego, zawrotnego ruchu, tętniącego żywiołowością czy brawurą”. Opisywany obraz jest tego potwierdzeniem.

Praca wpisuje się w kolekcję obrazów o tematyce napoleońskiej, które powstawały już od około 1909 roku („Apoteoza Napoleona”, „Wizja Napoleona”). Był to niezwykle owocny czas w twórczości Wojciecha Kossaka, na który przypada powstanie jednych z najlepszych obrazów w jego karierze (szczególnie tych o tematyce historycznej). Kazimierz Olszański podkreśla: „były to szczytowe lata jego powodzenia zarówno artystycznego, jak i osobistego [...]. Rangę sukcesów podniosło jeszcze mianowanie go w r. 1913 profesorem jednej z trzech pracowni malarstwa w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie oraz powtórna nagroda przyznana w 1914 r. w Akademii Umiejętności w Krakowie za całą działalność artystyczną lat ostatnich […]”. Popularność Kossaka była wówczas niezaprzeczalna. Wcześniej, w 1907 roku, po 12 latach spędzonych za granicą, Wojciech Kossak powrócił do ojczyzny. W rodzinnej „Kossakówce” pozostał do I wojny światowej. „Okres ten charakteryzuje intensywna praca malarska; powstało wtedy wiele dobrych płócien” – podkreślał Kazimierz Olszański. Jednocześnie malarz aktywnie uczestniczył w działalności artystycznej. Był inicjatorem powstania grupy „Zero”, jej prezesem i organizatorem wystaw, w 1909 roku należał do dyrekcji Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, cztery lata później został wiceprezesem, od 1914 do 1916 pełnił funkcję prezesa. Kossak udzielał się nie tylko w obszarze malarstwa, ale również literatury i teatru. W 1911 roku konsultował wystawianą w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie sztukę teatralną W. L. Anczyca „Kościuszko pod Racławicami”, a rok później wydał swoje „Wspomnienia”. W tym okresie Wojciech Kossak uczestniczył w wielu wystawach, w tym we Lwowie, Antwerpii, Rzymie, Paryżu czy Łodzi. Po wybuchu I wojny światowej artysta został przydzielony w stopniu rotmistrza do 1. Korpusu krakowskiego armii gen. V. Dankla. Pełnił także funkcję komendanta  kolumny samochodowej czy oficera ordynansowego gen. K. Kirchbacha. Prezentowany obraz Wojciecha Kossaka datowany jest na 1915 rok. Nieco wcześniej, przytaczając słowa Kazimierza Olszańskiego: „w pierwszej połowie 1914 r. malował w Krakowie cykl świetnych szarż napoleońskich: Szwoleżerowie przed Napoleonem (dwie wersje), Niech żyje cesarz (dwie wersje), Kirasjerzy przed Napoleonem, Wypędzenie Austriaków z Torunia”. „Vive l' Empereur” jest kontynuacją tych motywów. Od 1915 do 1919 roku malarz kierował pracownią malarstwa batalistycznego w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. W okresie I wojny światowej nie rozstawał się z malarstwem, tworząc m. in. portrety żołnierzy czy sceny z życia żołnierskiego.

Opis obiektu

przejdź do strony głównej aukcji

Pozostałe obiekty z tej aukcji

1

Stańczyk

Cena wylicytowana: 5 500 zł
3

Wenecja

Cena wylicytowana: 2 500 zł
9

Łódź

Cena wylicytowana: 5 000 zł
13

Pejzaż zimowy

Cena wylicytowana: 2 200 zł
14

W ogrodzie

Cena wylicytowana: 1 200 zł
19

Szybowiec

Cena wylicytowana: 13 000 zł
20

Las

Cena wylicytowana: 3 300 zł
22

Pościg

Cena wylicytowana: 9 000 zł
31

Wiosna

Cena wylicytowana: 66 000 zł
39

Czerwone dachy

Cena wylicytowana: 10 000 zł
41

Portret Żyda

Cena wylicytowana: 1 000 zł
47

Marilyn

Cena wylicytowana: 9 500 zł
48

Biały kościół

Cena wylicytowana: 18 000 zł
49

Układ kinestetyczny

Cena wylicytowana: 35 000 zł
56

Postać

Cena wylicytowana: 1 200 zł
58

Epifania

Cena wylicytowana: 12 000 zł
59

Obiekt

Cena wylicytowana: 3 000 zł
61

Kompozycja

Cena wylicytowana: 4 000 zł
66

Kompozycja zielona

Cena wylicytowana: 8 200 zł
68

Akt

Cena wylicytowana: 4 500 zł
71

Toskania

Cena wylicytowana: 1 000 zł
72

Oddział Zatruć

Cena wylicytowana: 1 200 zł
74

Projekt okładki

Cena wylicytowana: 3 000 zł
76

Biesiada

Cena wylicytowana: 35 000 zł
77

Nadzieja

Cena wylicytowana: 5 500 zł
80

Asklepios

Cena wylicytowana: 23 000 zł