Kucz

Jan Kucz

1936 Zarzecze -

O Artyście

Autor pomników wybitnych osobistości ze świata kultury, duchownych, m. in. Ludwika Zamenhofa (Białystok), Gustawa Morcinka (Skoczów), papieża Jana Pawła II (Kalisz, Bielsko-Biała), Fryderyka Chopina (Duszniki Zdrój), kard. Stefana Wyszyńskiego (Częstochowa), Wojciecha Kilara (Filharmonia w Bydgoszczy). Artysta tworzy rzeźby w nurcie nowego realizmu. Posługuje się różnymi technikami i materiałami, łącząc je niejednokrotnie w formie instalacji, wykraczając poza tradycyjne rozumienie.

Rzeźbiarz, pedagog, twórca licznych pomników. Był uczniem Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej oraz studentem Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (jego profesorem był Franciszek Strynkiewicz). Artysta prowadził pracownię rzeźby na macierzystej uczelni (od 1989 roku był profesorem, wcześniej prorektorem). Przez 28 lat należał do Grupy „Rekonesans”, uczestnicząc w jej wystawach. Poza tym, był m. in. członkiem Rady Artystycznej Szkolnictwa Wyższego MKiS, a od 2003 roku Centralnej Komisji ds. Tytułów Naukowych i Profesorskich.

Artysta wielokrotnie uczestniczył w wystawach artystycznych. Swoje prace prezentował w kraju i za granicą, m. in. w Hiszpanii, Portugalii, Francji czy Rosji. Do jego dorobku artystycznego zalicza się także kilkanaście wystaw indywidualnych. Rzeźby Kucza zdobywały medale na warszawskich Festiwalach Sztuk Pięknych (lata 1970-1974). Jan Kucz został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi (1983 r.), Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki za pracę pedagogiczną i artystyczną (1992 r.), Nagrodą św. Brata Alberta za pomniki kardynała Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II (2001 r.).

Przeczytaj więcej Mniej

Zgłoś obiekt na aukcję

Obecnie w ofercie

Brak aktualnych ofert

Obiekty archiwalne

Miles Davis

II Aukcja Sztuki Polskiego Domu Aukcyjnego - 28.02.2015, 28 lutego 2015 godz. 16:00