1
z
2

Martwa natura

ID: 2834

Wymiar

52,2 x 36,8 cm

Technika

olej/sklejka

Sygnatura

sygn. l. d.: E. Krcha

Kolorysta, jeden z twórców Zrzeszenia Artystów Plastyków Zwornik, w swoim malarstwie dużą wagę przywiązywał do rodzimego folkloru. Płótna artysty zwracają uwagę uproszczoną formą i jak pisał Tadeusz Dobrowolski – są „rozmyślnie naiwne”. Martwe natury należą do czołowych motywów w jego twórczości. Utrzymana w ciemnych barwach kompozycja z rybami, stanowi egzemplifikację kolorystycznej wrażliwości Emila Krchy.

Opis obiektu

na odwrocie napis autorski: "Emil Krcha / „Martwa natura” / olej"

Dodatkowy opis