1
z
2

Nieśwież (Scena przed polowaniem w dworze Radziwiłłów)

ID: 5999

240 000 zł

Proweniencja

kolekcja prywatna, Katowice

Wymiar

61 x 138 cm

Technika

gwasz, akwarela/tektura

Sygnatura

sygn. i opisany l. d.: "JFałat / Nieśwież"

na odwrocie:

- nalepka Salonu Sztuki „Achilleion” z wydrukowanym tekstem oraz odręcznym napisem;

- fragmenty nalepek z wydrukowanym tekstem w języku niemieckim oraz z częściowo czytelnym odręcznym napisem: "[…]ałat / […]eśwież"

 

Pobyty Juliana Fałata w Nieświeżu, które stały się impulsem do powstania znakomitych prac malarskich, z pewnością ugruntowały jego wysoką pozycję artystyczną. Rozsławiona w mistrzowsko wykonanych akwarelach, często w zimowej scenerii miejscowość, dawniej stanowiła siedzibę magnackiego rodu Radziwiłłów, obecnie - zlokalizowana jest na terenie Białorusi. Po raz pierwszy malarz przybył tam w lutym 1886 roku, wracając z podróży na Wschód (zaledwie rok wcześniej artysta odbył podróż dookoła świata). Jego zadaniem było udokumentowanie polowania na niedźwiedzia przez Wilhelma Pruskiego (późniejszego cesarza Wilhelma II), będącego gościem księcia Antoniego Radziwiłła. To spotkanie było jednym z przełomowych w jego życiu artystycznym. Artysta został zaproszony przez Wilhelma do Berlina i przez kolejną dekadę współpracował z dworem cesarskim, realizując malarskie zamówienia. Fałat, urzeczony widokami z Nieświeża, zarówno w latach 80., jak i 90. XIX w. często odwiedzał miejscowość, i to w różnych porach roku. Sceny myśliwskie często o rozbudowanej kompozycji i powielanych, ulubionych motywach, zwracały uwagę doskonałą techniką wykonania i wyczuwalną sympatią artysty do rozległych, sielskich pejzaży.

Oferowana, imponujących rozmiarów kompozycja przedstawia wielopostaciową scenę rozgrywającą się przed szlacheckim dworkiem Radziwiłłów. Szeroki kadr ukazuje przygotowania do wyjazdu na polowanie. Sylwetki myśliwych zostały zaznaczone wyraźnymi plamami koloru, jednak to majestatyczny zimowy pejzaż dominuje w kompozycji obrazu. Artysta z właściwym sobie talentem przedstawił barwę śniegu i promieni słonecznych, ożywiających kolorystycznie scenerię. Obraz tej klasy wyróżnia się w dostępnych na rynku aukcyjnym pracach malarza, co więcej jest to pierwsza publiczna odsłona tego obiektu.   

 

Bibliografia:

- Dobrowolski T., Akwarelowe malarstwo Juliana Fałata [w:] ,,Nowoczesne malarstwo polskie”, t. 2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Kraków 1960.

- Dzierżanowska D., Julian Fałat [1853-1929], „Ludzie, czasy, dzieła”, t. 13, Warszawa 2006.

- Julian Fałat. Pamiętniki, red. A. Lubasiowa, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1987.

- Malinowski J., Julian Fałat, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1987.

- Treter M., Fałat, [w:] „Sztuki Piękne. Miesięcznik poświęcony architekturze, rzeźbie, malarstwu, grafice i zdobnictwu”, r. 2, Wydawnictwo Polskiego Instytutu Sztuk Pięknych, nakład Drukarni Narodowej w Krakowie, Kraków 1925-1926.

Opis obiektu

Stan zachowania: niewielkie ubytki tektury

Dodatkowy opis

Podobne w tej kategorii