1
z
1

Wenecja

ID: 2609

Wymiar

50 x 35 cm

Technika

olej/sklejka

Sygnatura

sygn. i dat. p. d.: "S Jaxa / 1932"

Datowanie

1932

Prezentowany widok weneckiej architektury stanowi ciekawą pozycję w dorobku twórczym Jaxy-Małachowskiego. Podczas licznych podróży malarza po Włoszech, Wenecja była ważnym, kilkakrotnie odwiedzanym miastem. Katarzyna Łomnicka opisując tą tematykę w twórczości malarza wylicza, że „artysta malował rozległe weduty z przedstawieniami zabytkowej architektury miasta widzianego od strony zatoki, gondolierów pływających po wodach laguny, jak też urokliwe zaułki Wenecji poprzecinanej siecią kanałów”. Podkreśla również, że prace te zdobyły uznanie, a sam artysta wielokrotnie powracał do tego motywu. Wystarczy wspomnieć o wielu wystawach, na których znalazły się obrazy o tej tematyce, w tym jak podaje Łomnicka, na pierwszej indywidualnej wystawie zorganizowanej przez Związek Powszechny Artystów Polskich w Krakowie w 1912 roku.

Opis obiektu

Podobne w tej kategorii