1
z
2

Wesele krakowskie, 1942

ID: 5051

50 000 zł

Proweniencja

kolekcja prywatna, Polska

Wymiar

68 x 98,5 cm w świetle ramy

Technika

olej/dykta

Sygnatura

sygn. i dat. l. d.: "Jerzy Kossak / 1942"

Datowanie

1942

* opłata droit de suite

 

na odwrocie uszkodzona kartka z odręcznym napisem (częściowo czytelnym): "[?]AGA [?] / NA TEKTURZE OD STRONY / NIEMALOWANEJ, AKTUALNIE / POD SKLEJKĄ ZNAJDUJE SIĘ / NAPIS AUTORA / Stwierdzam autentycz- / ność niniejszego obrazu / Jerzy Kossak"

Opis obiektu