1
z
0

Spotkanie, 1939

ID: 4407

Proweniencja

kolekcja prywatna, Kraków

Wymiar

35 x 49,8 cm

Technika

olej/tektura

Sygnatura

sygn. i dat. p. d.: "Jerzy Kossak / 1939"

Datowanie

1939

• opłata droit de suite

Opis obiektu

na odwrocie napis: "„Stwierdzam autentycz / ność tego obrazu, / Jerzy Kossak"

Dodatkowy opis