1
z
1

Pejzaż z chatami

ID: 2574

Wymiar

48,5 x 49,5 cm

Technika

akwarela/papier

Sygnatura

sygn. l. d.: "Rafał Malczewski"

„Pejzaż z chatami” jest przykładem twórczości Rafała Malczewskiego w zakresie techniki akwareli. Była ona stosowana jako forma „notatek z licznych włóczęg i wycieczek […]. Akwarele są lżej strawne, mniej osobiste, niepodejrzanie pogodne […]” – mówił artysta. Stanowiły wyraz wrażeń, spostrzeżeń Malczewskiego w danej chwili, co nadawało im szczególnego uroku i niepowtarzalności. 

Irena Kossowska zwracała uwagę, że w malarstwie artysty pojawiały się motywy „sennych miasteczek i opustoszałych krajobrazów”. Sceneria ukazana w opisywanej pracy potwierdza te upodobania. W pracach Rafała Malczewskiego, tak jak w omawianym pejzażu, dużą rolę odgrywa prostota i minimalizm. Przestrzeń obrazu wypełniona jest przede wszystkim elementami krajobrazu, widokiem nieba, pól czy gór (często przybierają one formę układów geometrycznych czy szachownicy). Domy, postaci ludzkie są jedynie dodatkiem, odgrywają rolę drugorzędną Jednocześnie charakterystyczna dla artysty była pewna naiwność w sposobie malowania, „wrażenie ubóstwa i pustki, puryzm w szerokim znaczeniu słowa” – jak określił to Mieczysław Wallis. Stylistykę obrazów Rafała Malczewskiego nazwał on „infantylistyczną”. Ta cecha wyróżnia prace artysty i podobnie jak w prezentowanym „Pejzażu z chatami” powoduje przedstawianie rzeczywistości dalekiej od czystego realizmu, bardziej jak opisuje dalej Wallis, jako „wyniki świadomej konstrukcji i daleko idącej stylizacji”. Opisywany pejzaż, wpisując się w te założenia, jest interesującą pracą w dorobku artysty.

Opis obiektu

Podobne w tej kategorii