1
z
1

Odpoczynek ułana

ID: 1653

Wymiar

29,9 x 40,5 cm

Technika

olej/tektura

Sygnatura

sygn. i dat. l. d.: "Jerzy Kossak / 1937"

Datowanie

1937

„Nie same tylko obrazy z wydarzeń historycznych były treścią malarstwa Jerzego Kossaka. Z pracowni jego wychodziło dużo obrazów i obrazków rodzajowych z żołnierzami, końmi i dziewczętami na tle wiejskiego pejzażu, malowanych swobodnie i niepretensjonalnie […]” – pisał Kazimierz Olszański. Przedwojenny obraz Kossaka jest tego potwierdzeniem. Lekka tematyka, utrzymana jednak w żołnierskim klimacie, cieszyła się popularnością. Do dzisiaj stanowi jeden ze znaków rozpoznawczych twórczości Kossaka.

Opis obiektu