26

Fragment jako całość radykalna XXIX, 1982-84

ID: 900

50 000 - 70 000 zł

Miejsce aukcji

Aukcja bez udziału publiczności

Termin aukcji

25 czerwca 2020 godz. 19:30

Proweniencja

- kolekcja rodziny artysty; - kolekcja prywatna, Poznań

Wymiar

82 x 64,5 cm

Technika

akryl/płótno naklejone na deskę

Sygnatura

sygn., dat. i opisany na odwrocie: "126 MAD / FRAGMENT JAKO / CAŁOŚĆ RADYKALNA XXIX / 1982 / 1984 / AKRYL / JAN / BER / DYSZ / AK"

Datowanie

1982–84

W latach 1982–84 oprócz cyklu „Fragmenty jako całości radykalne”, na które złożyło się czterdzieści prac malarskich, Jan Berdyszak wykonał rzeźby „Inne do baz”, rysunki „Byt do baz” i rozpoczął cykl „Wokół obrazu”.

 

Pierwsza połowa tej dekady zapisała się w biografii artysty dużą aktywnością twórczą. Zrealizował m. in. cykl autooffsetów „Studia po…”, pracował nad obiektami „Refleksje komplementarne”, „Tryptyki ontyczne”, „Postaci obrazu potencjalnego” czy „Katedry”. Artysta uczestniczył przykładowo w Międzynarodowym Praskim Quadriennale Scenografii, Biennale Sztuki Nowej w Zielonej Górze czy Międzynarodowym Biennale Rzeźby w Atenach. Niezwykle bogaty dorobek artystyczny Jana Berdyszaka oscyluje wokół zagadnienia przestrzeni (na wielu jej wymiarach), operuje formami geometrycznymi i quasi geometrycznymi, jednocześnie kładzie mocny nacisk na pojęcia ontologiczne rozważane w kontekście sztuki. Fragmentaryczność, pustka, wieloznaczność były pojęciami podejmowanymi przez malarza w wielu realizacjach malarskich, przestrzennych czy fotograficznych. Oferowany obiekt cechuje się oryginalną formą. Z jednej strony stanowi odrębny artystyczny byt, z drugiej – będąc częścią określonego malarskiego cyklu jest wyrazem konceptualnej myśli artysty. W 1982 roku Berdyszak rozważał: „co fragmenty czyni i pozostawia zawsze fragmentami, a co czynić może całościami?”, „czyż nie jest szczególnym istnieniem fragmentu jego nierozpoznawalność”? Zagłębiając się w teoretyczne dociekania artysty wyraźniej widać kolekcjonerską oryginalność jego dzieł.

 

Obraz reprodukowany: 

Jan Berdyszak. Twórczość z lat 1960–2002, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsk 2002, s. 82, il. 78 (barwna).

 

Bibliografia:

Jan Berdyszak. Retrospektywa wybranych problemów z lat 1962–1995, Galeria Sztuki Współczesnej Biura Wystaw Artystycznych, Katowice 1996.

Jan Berdyszak. Twórczość z lat 1960–2002, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsk 2002.

Jan Berdyszak. Prace 1960–2006, opr. M. Smolińska-Byczuk, W. Makowiecki, M. Pawłowski, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2006.

Opis obiektu

przejdź do strony głównej aukcji

Pozostałe obiekty z tej aukcji

6

Pejzaż z Bystrej

Cena wylicytowana: 34 000 zł
9

Palenie sztandarów

sprzedaż warunkowa
Cena wylicytowana: 17 000 zł
10

Odwrót spod Moskwy

Cena wylicytowana: 28 000 zł
11

Potyczka przy studni

sprzedaż warunkowa
Cena wylicytowana: 34 000 zł
14

Kwiaty

sprzedaż warunkowa
Cena wylicytowana: 3 400 zł
15

Widok na Wawel

Cena wylicytowana: 2 400 zł
17

Zima w Zakopanem

Cena wylicytowana: 2 000 zł
20

W ogrodzie

Cena wylicytowana: 82 000 zł
28

Komplikacja 3

sprzedaż warunkowa
Cena wylicytowana: 13 500 zł
29

Inferno

Cena wylicytowana: 22 000 zł
31

Układ geometryczny

sprzedaż warunkowa
Cena wylicytowana: 45 000 zł
35

Pływak

Cena wylicytowana: 7 000 zł
39

Kompozycja

Cena wylicytowana: 7 500 zł
40

Nokturn

Cena wylicytowana: 8 500 zł
44

Miłość

Cena wylicytowana: 7 500 zł
45

Płacząca

Cena wylicytowana: 7 500 zł
53

Portret syntetyczny

sprzedaż warunkowa
Cena wylicytowana: 6 900 zł
54

Casanova

Cena wylicytowana: 13 000 zł