Wyjazd na polowanie w Nieświeżu

ID: 2385

Wymiar

55,3 x 97,8 cm w świetle ramy

Technika

akwarela/papier

Sygnatura

sygn. l. d.: "JFałat Nieśwież"

Sceny z Nieświeża to rozpoznawalny motyw w twórczości Juliana Fałata. Jak pisał Mieczysław Treter to właśnie w Nieświeżu „sława Fałata jako znakomitego akwarelisty zajaśniała w całej pełni”. Miejscowość znajdująca się na terenie dzisiejszej Białorusi, niegdyś stanowiła siedzibę magnackiego rodu Radziwiłłów. Artysta przybył tam, by dokumentować polowanie na niedźwiedzia przez Wilhelma Pruskiego (późniejszego cesarza Wilhelma II). Krajobraz nieświeski wywarł na Fałacie duże wrażenie - „stał się najbliższy jego sercu, budził w nim najmocniejsze i najszczersze artystyczne zainteresowania”.

Obraz przedstawia scenę rodzajową rozgrywającą się przed szlacheckim dworkiem. Czytając „Pamiętniki” Fałata odnosi się wrażenie, że namalowana scena rozgrywa się w siedzibie magnackiej Radziwillmont, która była jednym z miejsc odpoczynku podczas odbywających się polowań. Artysta tak ją opisuje: „to dwa stojące naprzeciw siebie, długie, drewniane, parterowe budynki, z gankami umieszczonymi w pośrodku, w wysokości pierwszego piętra. Olbrzymie, drewniane kolumny, podtrzymujące dachy ganków, dają pojęcie o rozmiarach rosnących tutaj sosen […]”.

O pracach powstałych w trakcie pobytu w Nieświeżu Treter słusznie mówi, że „nie są już zwykłymi ilustracjami ciekawszych momentów słynnego polowania ani też doraźnemi notatkami w szkicowniku artysty, ale mają charakter śmiało na papier przelanych, wprzód dobrze przemyślanych i głębiej odczutych poematów, w sposób żywy i bezpośredni przemawiający wprost do wyobraźni widza. Doskonale zharmonizowane w ogólnym tonie barwnym, wszystkie - są to przecież pejzaże zimowe - odznaczają się tym lekko błękitnym zimny tonem”.

Opis obiektu

na odwrocie: ;fragment nalepki wystawowej z opisem: Tytuł Wyp…odzaj dzieła akwa / Cena 9.000 Własność Data nadesłania 23/II 1912 r; orzeczenie mgr. Leszka Ludwikowskiego z 1972 roku

Dodatkowy opis

Podobne w tej kategorii