1
z
1

Scena batalistyczna ze Stefanem Czarnieckim

ID: 1935

Wymiar

138 x 188 cm

Technika

olej/płótno

Muzealnej klasy kompozycja batalistyczna przedstawia epizod z wojny polsko-rosyjskiej, toczącej się w latach 1654-1667 (prawdopodobnie bitwę pod Połonką z czerwca 1660 roku). O szczególnej wartości pracy świadczy wpisanie jej do rejestru zabytków jako dobro kultury. Rozbudowana, wielopostaciowa scena batalistyczna ze słynnym dowódcą Stefanem Czarnieckim w jej centralnym punkcie, tworzy rozpoznawalny w dorobku artysty motyw i układ kompozycyjny. Dynamiczne ujęcie i dbałość o detale znakomicie oddają zawieruchę na polu walki. 28 czerwca 1660 roku oddziały Rzeczypospolitej odniosły zwycięstwo w toczącej się już od sześciu lat wojnie z wojskami Cesarstwa Rosyjskiego. Bitwa pod Połonką była jednym z przełomowych zwycięstw w trwającym ponad 14 lat konflikcie zbrojnym. Doprowadziła do przerwania oblężenia twierdzy w Lachowiczach i wyzwolenia części ziem litewskich.

Suchodolski - uczeń Horacego Verneta, specjalizował się w tematyce bitewnej i historycznej. Z dużym zamiłowaniem przedstawiał sceny z wojen napoleońskich, ale także portrety konne i sceny z życia dworu. Artysta aktywnie uczestniczył w powstaniu listopadowym. Należał do Pułku Grenadierów Gwardii Królewskiej w Warszawie, pełnił funkcję podporucznika Batalionu Strzelców Pieszych w Dywizji Gwardii Królewskiej. Tematyka żołnierska w naturalny sposób bliska była artyście. January Suchodolski prezentował swoje obrazy przykładowo w warszawskim Salonie Krywulta w 1896 roku czy w Salonie Stefana Kulikowskiego w 1904 roku.

Opis obiektu

Wpisany do rejestru zabytków jako dobro kultury - nr rejestru: 1663/11

Dodatkowy opis

Podobne w tej kategorii