1
z
3

Portret chłopca

ID: 3085

Wymiar

27,5 x 22,5 cm w św. p-p.

Technika

ołówek, kredka/papier

Sygnatura

sygn. i dat. l. d.: "JFałat / 1877"

Datowanie

1877

„Portret chłopca” powstał gdy Fałat miał zaledwie 24 lata. Rozpoczynał wówczas studia w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium u prof. A. Strähubera. Kształcił się również u G. Raaba. W roku akademickim 1877/78 otrzymał brązowy medal za studium z natury. Utrzymywał się finansowo dzięki pracy ilustratora do niemieckich czasopism czy wykonywaniu portretów w Zurychu. W 1878 roku odbyła się pierwsza wystawa artysty w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Z tego samego roku co prezentowany rysunek znany jest choćby autoportret młodego malarza.

Opis obiektu

na odwrocie napis (częściowo czytelny): "Julian Fałat py… kredką / wykonany w roku 1877 / ze zbiorów Stanisława Wiemczyka ?"

Dodatkowy opis