1
z
2

Pasterze z końmi przed ruiną, II poł. XVII w.

ID: 5606

Proweniencja

kolekcja prywatna, Polska

Wymiar

47 x 57 cm

Technika

olej/płótno (dublaż)

Sygnatura

sygn. pośrodku, przy dolnej krawędzi: "S. v. Douv" (słabo czytelnie)

Datowanie

II poł. XVII w.

Stan zachowania:

krakelury warstwy malarskiej

 

Oba dzieła Simona Johannesa van Douw zostały poddane konserwacji w roku 1948 (Ludmiła Kusztelan w Poznaniu) oraz w roku 2007 (Janusz Czop w Krakowie). Obrazom towarzyszy obszerna „Dokumentacja prac konser­watorskich”, autorstwa Janusza Czopa. Dokumen­tacja zawiera szczegółowe opisy stanu ich zacho­wania, przeprowadzonych prac konserwatorskich, bogaty zbiór materiałów fotograficznych przygo­towanych przed, w trakcie i po konserwacji.

 

Opis obiektu

na odwrocie nalepka

Dodatkowy opis

Podobne w tej kategorii