1
z
1

Odsiecz twierdzy Ostrzyhom (Gran) 16 sierpnia 1685

ID: 1940

Wymiar

59 x 78 cm

Technika

olej/płótno z dublowanymi pasami brzeżnymi

Datowanie

ok. 1720-1725

Przedstawienie: „Odsiecz twierdzy Ostrzyhom (Gran) 16 sierpnia 1685” podczas tzw. V wojny austriacko-tureckiej pomiędzy Świętą Ligą złożoną z Rzeczypospolitej, Austrii, Republiki Weneckiej, Rosji i Państwem Kościelnym a Imperium Osmańskim / „Entsatz von Gran am 16. August 1685”

Autor obrazu, nadworny malarz księcia bawarskiego, Franz Joachim Beich, przedstawił decydujący moment odsieczy twierdzy Ostrzyhom w dniu 16 sierpnia 1685 roku z rąk tureckich, tj. załamanie się tureckiej kawalerii i przełamanie sił tureckich przez wojska cesarskie oraz ich ostateczne zwycięstwo pod dowództwem bawarskiego księcia elektora Świętego Cesarstwa Rzymskiego Maxa Emanuela (1662-1726), walczącego w służbie cesarza. Bitwa rozegrała się dwa lata po odsieczy Wiednia pod dowództwem króla Polski Jana III Sobieskiego.

Opis obiektu

W katalogu internetowym exposè historyczne do obrazu autorstwa dr Mariusza Horanina.

Dodatkowy opis

Podobne w tej kategorii