1
z
1

Martwa natura z pomarańczami

ID: 1697

Wymiar

69,5 x 73 cm

Technika

olej/sklejka

Sygnatura

sygn. p. d.: "S. Gliksmanowa"

Autorką obrazu jest żydowska malarka, aktywna w łódzkim środowisku plastycznym, a także w działalności wystawienniczej we Lwowie czy Krakowie. Jej prace są trudno dostępne na rynku antykwarycznym, pomimo niewątpliwych walorów artystycznych. Znana jest praca artystki „Most z łódzkiego getta”, znajdująca się w zbiorach tamtejszego Muzeum Sztuki. Malinowski, cytując Alfreda Lauterbacha – wybitnego historyka sztuki i muzeologa, określa obrazy Gliksmanowej jako: „impresjonistyczne”. „Martwa natura z pomarańczami” zwraca uwagę intensywnością kolorów i układem kompozycyjnym. Jest ciekawym przykładem twórczości malarki.

Opis obiektu