Martwa natura z bąkiem

ID: 3465

Wymiar

90 x 61 cm

Technika

olej/płótno naklejone na tekturę

Sygnatura

sygn. p. d.: "E. Krcha"

Wystawiany

- Biuro Wystaw Artystycznych, Kraków, 1965. - Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, Bydgoszcz, listopad 1978 - kwiecień 1979.

Datowanie

1936

Wystawianą na ekspozycjach muzealnych „Martwą naturę z bąkiem” można zaliczyć do wyjątkowo interesujących. Rozbudowana pod względem kolorystycznym, z wyraźnie podkreśloną impastami powierzchnią, dającą wrażenie trójwymiarowości, jest dowodem kunsztu malarskiego Emila Krchy. Gładko malowane tło wydobywa efektowne przedstawienie martwego ptactwa.Kolorysta, jeden z twórców Zrzeszenia Artystów Plastyków Zwornik, w swoim malarstwie dużą wagę przywiązywał do rodzimego folkloru. Płótna artysty zwracają uwagę uproszczoną formą i jak pisał Tadeusz Dobrowolski – są „rozmyślnie naiwne”. Martwe natury należą do czołowych motywów w jego twórczości.

Opis obiektu

na odwrocie: nalepki: - "Muzeum Okręgowe – Bydgoszcz / listopad 1978 r. / Emil Krcha / „Martwa natura z bąkiem” / olej-płótno 92 x 54 r.wyk. 1936"; - "MUZEUM / OKRĘGOWE w BYDGOSZCZY / Al … / … BYDGOSZCZ"; - "MUZEUM / IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO / BYDGOSZCZ / AUTOR Emil Krcha / TYTUŁ Martw natura z bąkiem / TECHNIKA olej / WYSTAWA pośmiertna / PZWS 42 OD 22.XI.1978 DO 5.IV.1979 NR KAT. 59 /" - "Emil Krcha / 41 / Kraków XI. 1965 / ol- tekt. 92 x 64 / 1965 Kraków 15. XI. 19"; - "„Kaczki z bąkiem” / ol. - tekt. 92 x 64 / Kraków XI. 1965"; - "Martwa natura z bąkiem - olej"; - nalepka ramiarska z opisem - oznaczenie: "59"

Dodatkowy opis