1
z
0

Teka Xylon 63

ID: 3036

Wymiar

49,5 x 34,5 cm (3 arkusze podwójne i 1 pojedynczy)

Technika

technika własna (szlachetny wydruk linorytu)/papier

„Rozwój tego osobliwego malarstwa zmierzał w kierunku coraz dalej posuniętych uproszczeń i coraz bogatszej wielowarstwowości znaków-symboli. Dzięki temu sfera asocjacyjna jego prac zyskiwała na poetyckiej ezoteryczności” – pisała Bożena Kowalska. Prezentowane prace łączą w sobie oszczędność formy, w której dominują subtelnie prowadzone linie oraz bogactwo interpretacyjne. Grafiki z teki Xylon 63 nawiązując do form geometrycznych, nie podporządkowują się jednak ściśle ich regułom.

Stanisław Fijałkowski należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Drzeworytników XYLON z siedzibą w Szwajcarii. Do 2000 roku był przewodniczącym Polskiej Sekcji tego stowarzyszenia. Od 1990 roku pełni funkcję wiceprezydenta Międzynarodowego Zarządu Głównego.

Opis obiektu

Podobne w tej kategorii