1
z
0

...w hołdzie Cezanne’owi

ID: 3488

Wymiar

102 x 102 x 20 cm

Technika

konstrukcja drewniana, płótno na sklejce, akryl

Sygnatura

sygn. i dat. na odwrocie: JERZY GROCHOCKI / ...W HOŁDZIE CEZANNE'OWI..." / JGrochocki / 2012

Datowanie

2012

Twórczość artysty stanowi fascynujące połączenie analitycznego myślenia i poetyckości, matematycznej precyzji i liryzmu. Autor innowacyjnego systemu Czterech Znaków Płaszczyzny i Czterech Obszarów Przestrzeni, w ramach którego wyróżnił barwy: czarną, złotą, srebrną i białą oraz przestrzenie: skupioną, złożoną, łamaną i ciągłą. Na ich podstawie stworzył w połowie lat 70. „Koncepcję Matematyczności w Sztuce”, która jest mocnym filarem jego twórczości. Grochocki w swoich pracach zamieszcza rzeczywiste elementy natury (np. gałęzie), tworząc zaskakujące połączenia tego, co naturalne, z tym co abstrakcyjne, powstałe na bazie logiki i matematyki. 

Jego działalność artystyczna to rozważania w obrębie konstruktywizmu, konceptualizmu czy geometrii. Przedstawiony obiekt zwraca uwagę precyzją wykonania i minimalistyczną formą. Artysta był uczestnikiem około stu ekspozycji indywidualnych i zbiorowych. Wystawiał w Europie i Stanach Zjednoczonych, gdzie jego prace wzbogacają zbiory muzealne i kolekcje prywatne.

Opis obiektu

Podobne w tej kategorii