1
z
2

Kompozycja barwna

ID: 1109

Wymiar

46,3 x 36,2 cm

Technika

technika mieszana

Sygnatura

sygn. p. d.: "H. BERLEWI"; sygn. i dat. na odwrocie: "H. Berlewi 1957" (ołówkiem)

gwasz, olej, technika mieszana, papier?

na odwrocie pieczęć atelier artysty (częściowo czytelna): …PERRIN FROMANTIN / ATELIER / BERLEWI / VERSAILLES

 

Proweniencja:

– z kolekcji rodziny artysty (zakup w 2004 r.)

– kolekcja prywatna, Polska

Opis obiektu

<

Podobne w tej kategorii