1
z
2

Kompozycja

ID: 111

Wymiar

32 x 40,3 cm

Technika

technika mieszana

Sygnatura

sygn. p. d.: "H. BERLEWI"

Geometryczna kompozycja jednego z najważniejszych przedstawicieli awangardy okresu międzywojennego.

gwasz, olej, technika mieszana, papier?

 

na odwrocie:

– na wklejce pieczęć atelier artysty (częściowo czytelna): …CHAPELLE PERRIN FROMANTIN / ATELIER / BERLEWI / …

KAM. 2 [w kole]

 

Proweniencja:

– z kolekcji rodziny artysty (zakup w 2004 r.)

– kolekcja prywatna, Polska

 

Berlewi – twórca teorii mechanofaktury, członek Grupy Kubistów, Konstruktywistów i Suprematystów „Blok” – w swojej pracy twórczej rozwijał zainteresowanie rytmem, formami geometrycznymi czy op-artem. Oferowana praca posiadająca pieczęć atelier artysty, wykorzystuje klasyczne figury matematyczne i ograniczoną gamę barwną. Prostota i przejrzystość kompozycyjna są doskonałą egzemplifikacją artystycznego języka, którym posługiwał się twórca.

Opis obiektu

Podobne w tej kategorii