1
z
2

Czerwone słońce, 1990

ID: 5229

Proweniencja

kolekcja prywatna, Kraków

Wymiar

29,5 x 41,5 cm

Technika

gwasz, technika mieszana/papier

Sygnatura

sygn. i dat. p. d.: "JTarasin / 90"

Datowanie

1990

* opłata droit de suite

 

na odwrocie:

- pieczęć (częściowo czytelna): "WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW / w Krakowie / Przedmiot nie podlega… / wywozu za …";

- oznaczenie na wklejce: "29."

Opis obiektu

Podobne w tej kategorii