1
z
1

Ontofania

ID: 2759

Wymiar

45,2 x 30,5 cm

Technika

olej/płótno

Sygnatura

sygn. i dat. na odwrocie: WŁADYSŁAW 1996 / PODRAZIK / ONTOFANIA

Datowanie

1996

„Malarstwo Władysława Podrazika jest wielkim wydarzeniem w sztuce polskiej, ale nie tylko polskiej. To się tak łatwo mówi: „sztuka” - a gdzie jest ta sztuka, cóż to za sztuka? Ktoś zapytał Gombrowicza o literaturę, czy może o Literaturę przez wielkie L. »Jaka tam literatura - odpowiedział wielki pisarz.

Było tylko paru dobrych pisarzy« (oczywiście Gombrowicz miał na myśli również siebie). I o malarstwo można by tak zapytać: jakież tam malarstwo? Jest tylko paru dobrych malarzy... W całej historii malarstwa było ich bardzo niewielu... Dziki ekspresjonizm we wszystkich dziedzinach zabija tę właśnie sztukę. Już nie ma sztuki, już nie ma europejskiej muzyki, kameralnej czy symfonicznej, nie ma klasycznego jazzu, który koresponduje z kubizmem w jego najbardziej odkrywczych realizacjach... Jest ogólny blekot, bryja - malarska, muzyczna i każda inna... W tej sytuacji malarstwo, tradycja malarska, którą uprawiają nieliczni, to jest coś zupełnie wyjątkowego i ważnego. To właśnie Władysław Podrazik jest jednym z tych niewielu, którzy jeszcze są malarzami. Wiem, że malarstwo Podrazika jest prawdziwe”.

(Fragment wypowiedzi prof. Jerzego Nowosielskiego z audycji K. Glondysa „Epifanie - Władysław Podrazik”. Obrazy, Słowa, Dźwięki, TV Kraków, 25 X 1991).

Opis obiektu

Podobne w tej kategorii