1
z
1

Kompozycja geometryczna

ID: 3369

Wymiar

46,5 x 24,5 cm

Technika

gwasz, olej/papier

Sygnatura

sygn. i dat. na odwrocie: "JAN / BER / DYSZ / AK / 1962"

Datowanie

1962

Artysta traktując puste miejsca jako integralne elementy obiektów malarskich, pozwalał jednocześnie na nadawanie im nowych znaczeń, w zależności od tego, co wypełniało niewykorzystane przez twórcę obszary. Zauważenie roli przestrzeni w dziele sztuki przyczyniło się do przedefiniowania jego formy. Przestrzeń odkryta w strukturze obrazu sprawiła, że stał się on nie tylko tworem artysty, ale również otoczenia, w którym się znalazł. Kompozycje wieloczęściowe, z wyciętymi elementami, z wykorzystaniem przezroczystej szyby, instalacje – wymagają od odbiorcy podjęcia artystycznej i intelektualnej gry. Jednocześnie eksperymenty Berdyszaka to jedne z najważniejszych punktów rozwojowych powojennej sztuki polskiej.

Opis obiektu

Podobne w tej kategorii