1
z
2

Kompozycja

ID: 1844

Wymiar

57,3 x 47,5 cm w św. p-p.

Technika

technika własna, gwasz/papier (fakturowany)

Sygnatura

sygn. i dat. p. d.: "BRONISŁAW KIERZKOWSKI 1960"

Datowanie

1960

na odwrocie:

- nalepka galeryjna z Nowego Jorku z opisem pracy: GALERIE CHALETTE / 1100MADISON AVE. NEW YORK 28, NY / NR. L 2177 / ARTIST: Bronislaw Kierzkowski / TITLE: Composition / MEDIUM: Gouache, 1960 / SIZE:

Opis obiektu

Podobne w tej kategorii