1
z
1

Koła podwójne w czerwieni, 1963

ID: 5726

Proweniencja

kolekcja prywatna, Poznań

Wymiar

45,5 x 25,5 cm

Technika

olej/papier

Sygnatura

sygn. i dat. na odwrocie: "JAN / BER / DYSZ / AK / 1963" (akwarelą)

Datowanie

1963

 

 

Bibliografia:

Kowalska B., Twórcy-postawy. Artyści mojej galerii, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1981.

 

 * opłata droit de suite

 

Intrygujące wykorzystanie przez Jana Berdyszaka form geometrycznych - często uciętych, wyciętych, niepełnych, ma za zadanie skierowanie uwagi odbiorcy na to, co jest poza namacalnymi granicami ramy obrazu czy krawędzi papieru - na (pozorną) pustkę. A faktycznie - przestrzeń - jeden z podstawowych punktów odniesienia w rzeczywistości. „Poruszają” się w niej nie tylko ludzie, ale i przedmioty. Artysta podkreślał, że podobnie odbiór obrazu uzależniony jest od przestrzeni, w której jest umieszczony, czy od siły jej oświetlenia. Relatywizm w odbiorze otaczającego nas świata, a zarazem wzajemne oddziaływanie na siebie jego elementów, nabrały w kontekście dzieła sztuki namacalnych  form, realizowanych w licznych eksperymentach artysty. Oferowana praca powstała w 1963 roku. Artysta opisując lata 1963-1965 podaje m. in.: „zacząłem cenić wartość braku, niedopowiedzenia, pustki oraz wartość relacji formy całości i jej kontekstu z otoczeniem jako pierwszej wartości w formułowaniu moich treści”.

 

 

 

Opis obiektu

Podobne w tej kategorii