1
z
1

Obraz 2977 (Lubinicko)

ID: 1593

Wymiar

38,5 x 59,3 cm w świetle ramy

Technika

olej/płyta

Sygnatura

sygn., dat. i opisany l. d.: "DUDA GRACZ · 2977/04 ·"

Datowanie

2004

na odwrocie autorska nalepka z opisem pracy: "DUDA GRACZ / TYTUŁ „OBRAZ 2977 (LUBINICKO / – MAJ)” / TECHNIKA olej / WYMIARY 40 X 60 ROK 2004 / UWAGI"

 

Proweniencja:

kolekcja rodziny artysty

Pejzaże Dudy-Gracza mają w sobie melancholijną czułość i subtelny urok. Inaczej niż w przypadku kompozycji figuralnych – dosadnych w treści, nieraz rubasznych czy groteskowych, wydają się być czystym zachwytem nad naturą. O ile twórczość artysty była w znacznej mierze przesiąknięta realizmem, stanowiła swoisty komentarz do polskiej obyczajowości czy historii, o tyle w motywach pejzażowych zwraca uwagę wrażliwość na barwę, harmonia i wyciszenie ujęte w kompozycji obrazu. Zadziwia intymny nastrój tych dzieł. Nie są tak popularne jak obrazy należące do kanonu dzieł artysty (choćby z cyklu „Motywy i portrety polskie”), ale stanowią ważny nurt jego pracy artystycznej. Warto wymienić przykładowo cykle „Pejzaże Polskie” czy „Chopinowi – Duda-Gracz”. Malarz uwiecznił widoki m. in. z Brzegów, Porąbki czy Łagowa. Oferowany obraz należy do klasycznego pejzażu – pozbawiony jest literackich odniesień czy symboliki. Czysta gra barw. Znacząca jest data namalowania obrazu – rok nagłej śmierci artysty.

Opis obiektu

Podobne w tej kategorii