1
z
2
23

Projekty architektury sakralnej - praca dwustronna

ID: 4202

7 000 - 9 000 zł

Miejsce aukcji

Aukcja online - bez udziału publiczności

Termin aukcji

4 listopada 2021 godz. 19:00

Proweniencja

dar artysty; kolekcja prywatna, Polska

Wymiar

23 x 32,5 cm

Technika

długopis/papier

Sygnatura

sygn. p. d.: "J. N."

• opłata droit de suite

 

Na odwrocie autorski, odręcznie pisany tekst na temat filmu „Wesele” Andrzeja Wajdy:

0  Najważniejszy - plastycznie w filmie Wajdy jest pietyzm do pewnej / epoki w malarstwie  polskim,  - łączność z       malarstwem - z konkretnym / malarstwem Młodej Polski.

 

1 Ale czy tylko to. Przypuśćmy na chwilę, że filmowiec w roku – po- / wiedzmy 1920 dysponuje tymi samymi technicznymi możliwościami / co Wajda. Czy jego wysiłek stworzenia filmowego odpowiednika / malarstwa Młodej Polski wypadłby podobnie? - Żadną miarą. Bo Wajda bierze na warsztat Młodą Polskę już po doświadczeniu nadrea - / lizmu.

 

2 Weźmy takiego Malczewskiego - którego tyle w Weselu. Który temu / filmowi jakby patronuje, a również reprezentuje malarską Mł. P. / Jest go tam tak wiele, że pewne sceny, jak np. ta z kosami – nakrę- / cone są niejako na cześć Malczewskiego.

 

3 Ale to przecież nadrealizm umożliwił nam nowe spojrzenie na Malcze- / wskiego. Nadrealizm - ale również i jego dziecko - może z niepra- / wego łoża - pop-art. Czymże jest owa krew na rękach Szeli - albo te głowy z poucinanymi / szyjami rzucane do kosza. Toż to czysty pop-art.

 

4 Można robić film - pełnymi rękami biorąc z możliwości kamery. / Będzie wtedy niezależny od jakiegokolwiek doświadczenia plasty- / cznego - Sam może stanowić inspirację dla malarza.

Można też - jak to uczynił Wajda starać się o filmowy ekwi- / walent jakiegoś konkretnego malarstwa - jakiegoś konkretnego / stylu. W wypadku Wesela  jest to o tyle trudne, że warsztat / malarski tej epoki jest niewyraźny, skomplikowany, pełen niedomówień. Ale jest to też i ułatwione bliskością tej epoki. / To przecież epoka fotografii. Dobrze ją pamiętamy. Przywołuje / liczne skojarzenia. Ta trudność i to ułatwienie, nie mó- / wiąc o osobistej inwencji autora, stanowi o wartości / filmu - jest to film optycznie wiarygodny.

 

 

 

 

Dobrze znane i niezwykle cenione są malarskie projekty Jerzego Nowosielskiego - dziś już klasyka współczesnej sztuki polskiej. Jego teksty literackie zaś, szczególnie jak w oferowanym zestawie towarzyszące pracom rysunkowym, są pewną ciekawostką kolekcjonerską. Malarz wypowiada się na temat filmu „Wesele” w reżyserii Andrzeja Wajdy, którego premiera odbyła się w styczniu 1973 roku. Artystycznym okiem dostrzega w ekranizacji nawiązania do sztuki Młodej Polski, szczególnie twórczości Jacka Malczewskiego. Język jakim posługuje się Nowosielski jest zrozumiały dla odbiorcy. W rozważaniach artysty nie brakuje też trafnych odniesień. Prezentowana dwustronna kompozycja (rysunki i tekst) koresponduje z założeniami artysty o przenikaniu się sfery sacrum i profanum.

Opis obiektu

przejdź do strony głównej aukcji

Pozostałe obiekty z tej aukcji

7

Cerkiew

Cena wylicytowana: 7 500 zł
10

Maska

Cena wylicytowana: 4 000 zł
11

Wnętrze

Cena wylicytowana: 13 000 zł
12

Projekt ikonostasu

Cena wylicytowana: 24 000 zł
13

Projekt ołtarza

Cena wylicytowana: 7 000 zł
14

Projekt

Cena wylicytowana: 2 800 zł
24

Projekt ołtarza

Cena wylicytowana: 7 000 zł
25

Projekt sakralny

Cena wylicytowana: 5 500 zł
26

Projekty

Cena wylicytowana: 3 000 zł
27

Projekt kościoła

sprzedaż warunkowa
Cena wylicytowana: 4 800 zł
29

Hierarchowie

Cena wylicytowana: 13 000 zł
33

Wnętrze

Cena wylicytowana: 6 500 zł
36

Modlitwa

Cena wylicytowana: 48 000 zł