Woźniak

Ryszard Woźniak

1956 Białystok -

O Artyście

Malarz, performer, autor instalacji, teoretyk sztuki, pedagog. W latach 1976-1981 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni profesora Stefana Gierowskiego. W 1982-1988 wykładał technologię malarstwa na macierzystej uczelni. Od 1982 do 1992 współtworzył najważniejszą formację artystyczną lat 80. - Gruppa (razem z Ryszardem Grzybem, Pawłem Kowalewskim, Jarosławem Modzelewskim, Włodzimierzem Pawlakiem i Markiem Sobczykiem).

Brał udział w niemal wszystkich jej wystawach i akcjach, współredagował jej pismo "Oj dobrze już". Współtworzył także prywatną Szkołę Sztuki w Warszawie, działał w Stowarzyszeniu KRAAA (Kolektywny Ruch Animacji Aktywności Artystycznej) i był jednym z animatorów Galerii PWW (Pracownia Wolnego Wyboru) w Zielonej Górze. Od 1992 r. prowadzi pracownię malarstwa w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie pracuje na stanowisku profesora UZ. W 1986 wraz z Ryszardem Grzybem przebywał na stypendium w Berlinie. Razem  z Markiem Sobczykiem pracował przy polichromii cerkwi neounickiej w Kostomłotach na Podlasiu. Jego prace malarskie charakteryzują się ogromną różnorodnością tematyki i formy, od prac ekspresyjnych, monochromatycznych, fakturalnych, zwielokrotnionych, po wykorzystujące groteskę i karykaturę obrazy o politycznym wydźwięku. Twórczości malarskiej Ryszarda Woźniaka przez wszystkie lata towarzyszą działania bliskie sztuce performance. Ewoluują one od najprostszych form zachowań wobec publiczności wystaw bądź ich wernisaży do działań złożonych, trwających niekiedy wiele dni. Sam autor opisując te zdarzenia używa terminu pseudo-performance. Chociaż są one zróżnicowane formalnie, większość wydaje się być powiązana z jego malarską aktywnością. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych oraz wielu wystaw zbiorowych w Polsce i za granicą. Jego malarstwo znajduje się w kolekcjach Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Narodowej Galerii Sztuki Współczesnej – Zachęta w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Kolekcji Fundacji Egit, Banku BPH i Fundacji Sztuki Polskiej ING. W 1987 roku otrzymał I nagrodę II Krajowego Biennale Młodych „Droga
i Prawda” we Wrocławiu, w 1999 roku I nagrodę na I Biennale Małych Form Fotograficznych w BWA Poznań.

Przeczytaj więcej Mniej

Zgłoś obiekt na aukcję

Obecnie w ofercie

Brak aktualnych ofert

Obiekty archiwalne

Oczy Tao, 1987

XLIV Aukcja: Sztuka Współczesna - prace na papierze, 24 kwietnia 2024 godz. 19:30