Nałęcz

Włodzimierz Nałęcz

1865 Kijów - 1946 Jeruzal k. Skierniewic

O Artyście

Kształcił się w petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem m. in. malarza-marynisty Iwana Ajwazowskiego. Edukację artystyczną kontynuował podróżując w ramach stypendium po Europie, m. in. Norwegii, Szwecji, Belgii, Anglii i Niemczech. Swoje umiejętności szkolił pod okiem wielu malarzy-pejzażystów.

Po zakończeniu studiów wyjechał do Paryża, skąd wciąż odbywał podróże artystyczne do krajów europejskich, których efektami były cykle pejzażowe. W dwudziestoleciu międzywojennym Nałęcz stał się popularyzatorem tematyki morskiej, która zdominowała jego malarstwo w tym okresie. Założył pracownię w nadbałtyckiej miejscowości, w której prowadził kursy pejzażu marynistycznego. Założył i przez wiele lat prowadził Koło Marynistów Polskich, był współzałożycielem Ligi Żeglugi Polskiej, współredagował m. in. marynistyczny miesięcznik „Morze”. W czasie drugiej wojny światowej artysta stracił pracownię i znaczną część swojego dorobku artystycznego. Po wojnie, ze względu na podeszły wiek, zmuszony był odrzucić propozycję zajęcia stanowiska rektora sopockiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych.

Przeczytaj więcej Mniej

Zgłoś obiekt na aukcję

Obecnie w ofercie

Brak aktualnych ofert

Obiekty archiwalne

Samotny żeglarz, 1932

XXXVI Aukcja: Sztuka Dawna, 1 czerwca 2023 godz. 18:00