Kowalski

Leon Kowalski

1870 Kijów - 1937 Kraków

O Artyście

Leon Kowalski urodził się w Kijowie 11 kwietnia 1870 roku, zmarł w Krakowie 17 listopada roku 1937.

Zajmował się malarstwem i grafiką. Tematem jego obrazów były m. in. pejzaże, weduty miejskie, martwe natury. Artysta tworzył kompozycje realistyczne, podejmował także zagadnienia światła i koloru w dziele sztuki. Kształcił się w kraju i za granicą. Początkowo w Szkole Malarskiej Mikołaja Muraszki w rodzinnym mieście, następnie w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (u Władysława Łuszczkiewicza, Leona Wyczółkowskiego czy Leopolda Loefflera; Jan Matejko przyznał mu prywatne stypendium), a dzięki państwowej dotacji - także w Monachium (w pracowni Karla Rauppa). Wiedzę uzupełniał także w Paryżu pod okiem Jeana Paula Laurensa, Beniamina Constanta i Augusta Girardota. Po powrocie do kraju włączył się w działalność artystyczną i organizatorską - przykładowo był współzałożycielem Grupy Zero i założycielem Krakowskiego Koła Grafików (późniejszego Towarzystwa Artystów Grafików), a także organizatorem Związku Powszechnego Artystów Polskich. Kowalski pełnił także funkcję prezesa Związku Artystów Plastyków. W trakcie I wojny światowej przebywał w Kijowie, gdzie najpewniej pracował w tamtejszej Szkole Sztuk Pięknych, a w 1917 roku założył wraz z innymi artystami Polską Szkołę Sztuk Pięknych. Do jego dorobku zaliczają się także dzieła literackie m. in. publikacje w „Głosie Plastyków”, „Nowej Reformie” i wspomnienia z czasów studenckich zatytułowane „Pędzlem i piórem”. Leon Kowalski aktywnie uczestniczył w działalności wystawienniczej, przykładowo w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych, Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych, a także w Paryżu, Sztokholmie czy Londynie.

Przeczytaj więcej Mniej

Zgłoś obiekt na aukcję

Obecnie w ofercie

Brak aktualnych ofert

Obiekty archiwalne

Scena rodzajowa

XX Aukcja: Sztuka Dawna, 20 maja 2021 godz. 19:00