Szpyt

Janusz Szpyt

1960 Lubaczów -

O Artyście

Student Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (Wydziału Grafiki w Katowicach i Wydziału Malarstwa w Krakowie), do grona jego profesorów należeli m. in. Jerzy Duda-Gracz i Włodzimierz Buczek.

Był jednym z założycieli Grupy Trzech („Tercetu Nadętego”), obok Piotra Naliwajko i Leszka Żegalskiego. W swoim manifeście pisali: „chcemy, by malarstwo w możliwie najbardziej indywidualny sposób wyrażało ducha naszych czasów, by było humanistycznym protestem myślących ludzi przeciwko wszelkim przejawom zła, stanowiło kontynuację tradycji naszych społeczeństw. Chcemy to wyrażać malarstwem opartym na jedności kompozycji, rysunku i barwy, jednym słowem MALARSTWEM DOSKONAŁYM z perfekcyjną znajomością warsztatu [...]”.

Głównym tematem malarstwa Janusza Szpyta jest człowiek, często przedstawiony w sposób ironiczny. Artysta malował ludzi cierpiących na zaburzenia psychiczne (np. obraz „Boże Narodzenie w Zakładzie Psychiatrycznym”), prace o tematyce religijnej, społecznej (np. obraz „Droga do Unii”), portrety czy pejzaże.

Szpyt zajmuje się także malarstwem sakralnym (np. wykonał polichromię w kościele Św. Stanisława w Lubaczowie). Artysta uczestniczy w wystawach w Polsce i poza jej granicami.

Przeczytaj więcej Mniej

Zgłoś obiekt na aukcję

Obecnie w ofercie

Brak aktualnych ofert

Obiekty archiwalne

Macierzyństwo (Edypek)

III Aukcja Sztuki Polskiego Domu Aukcyjnego - 10.06.2015, 10 czerwca 2015 godz. 19:00