Skoczylas

Władysław Skoczylas

1883 Wieliczka - 1934 Warszawa

O Artyście

Wybitny grafik, profesor warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, malarz. W grafice nawiązywał, jak pisał Tadeusz Dobrowolski, do drzeworytu późnośredniowiecznego i ludowego. Bliska mu była tematyka religijna, ale też sceny zbójnickie, rodzajowe, pejzaże. Dobrowolski charakteryzując twórczość Skoczylasa zauważył: „Był niewątpliwie wybitnym promotorem sztuk graficznych  i pedagogiem, gdyż wykształcił sporo uczniów, dzięki którym grafika polska, zwłaszcza zaś drzeworyt sztorcowy, osiągnęły wysoki poziom techniczny”. Artysta był członkiem Stowarzyszenia Polskich Artystów Grafików Ryt. 

 

Zgłoś obiekt na aukcję

Obecnie w ofercie

Brak aktualnych ofert

Obiekty archiwalne

Pejzaż letni

V Aukcja Sztuki Polskiego Domu Aukcyjnego - 19.12.2015, 19 grudnia 2015 godz. 17:00