Janin

Zuzanna Janin

1961 Warszawa -

O Artyście

Działania artystyczne Zuzanny Janin klasyfikowane są jako jedne z najciekawszych w polskiej sztuce najnowszej. Artystka posługuje się instalacjami, nagraniami wideo, environmentem czy obiektami fotograficznymi jako narzędziami do eksplorowania nurtujących ją zagadnień. Jednymi z najważniejszych tematów w jej twórczości są pamięć, czas, relacje międzyludzkie. Janin sięga do własnych przeżyć, emocji, wspomnień które w procesie artystycznej kreacji nabierają uniwersalnego wymiaru. 

Warto podkreślić, że jej twórczość była wielokrotnie doceniana: przykładowo była stypendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki RP, Pollock-Krasner Foundation w Nowym Jorku oraz Kultur-Kontakt we Wiedniu, w 2006 roku otrzymała nagrodę główną na ViennAfair (wraz z Agnieszką Rayzacher). Do jej projektów zaliczają się m. in. cykl „Pancerze”, cykl fotoinstalacji  „Follow Me, Change Me, It's Time” („Idź za mną, zmień mnie, już czas"), instalacja „Czaszka” czy „Moja Pamięć”. Zuzanna Janin uczestniczyła w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i Europie.

Przeczytaj więcej Mniej

Zgłoś obiekt na aukcję

Obecnie w ofercie

Brak aktualnych ofert

Obiekty archiwalne

Bez tytułu, z serii: Follow Me, Change Me, It's Time, 1995-1997

XXV Aukcja: Sztuka Współczesna, 8 grudnia 2021 godz. 19:00