Menu
Zamówienie

Publikacje

Leon Wyczółkowski - Katalog wystawy zorganizowanej w setną rocznicę urodzin artysty - część II

Dodany w dniu

I. OBRAZY1.Studium Włoszki.Młoda kobieta w stroju ludowym włoskim, w pozycji siedzącej, po kolana, zwrócona 3/4 w prawo; tło zielonawobrunatne.Ol. na pł., 93x74, nie sygn., na odwrociu naklejona dawna kartka z tytułem dzieła oraz datą r. 1876. MNW nr inw. 156.166. 2.Studium starej kobiety w czepcu koronkowym.W półpostaci na wprost, siedząca w fotelu z założonymi rękami i pochyloną głową.Ol. na pł., 90x66, sygn.: „L. Wyczółkowski 1876", MNW nr inw. 75.029. 3.Typy ludowe — Bojki.Na tle płótna szkicowo malowane postacie trzech bojków w strojach ludowych; pierwszy od lewej młody chłopiec, zwrócony w prawo; drugi starszy mężczyzna w półpostaci, zwrócony w lewo; trzeci...

Czytaj więcej →

Władysław Czachórski - Henryk Piątkowski 1927 r.

Dodany w dniu

HENRYK PIĄTKOWSKI WŁADYSŁAW CZACHÓRSKI Z 32 REPRODUKCJAMI   MONOGRAFIE ARTYSTYCZNE TOM XINAKŁAD GEBETHNERA I WOLFFAWARSZAWA Składy główne:«The Polish Book Importing Co., Inc.)) New York ( Księgarnia Polska na Śląsku, Sp. Akc.)> KatowiceKraków. — Druk W. L. Anczyca i Spółki Klisze wyk. w zakładach B. Wierzbickiego i Ski w Warszawie1927   W plejadzie gwiazd, które zabłysły na horyzoncie sztuki polskiej w ostatnich kilkudziesięciu latach zeszłego wieku i swym blaskiem ozłociły ten wspaniały okres jej rozwoju, nazwisko Czachórskiego pozostanie w pierwszym szeregu jako doskonały przykład technicznej kultury malarskiej i doskonałości warsztatu twórczego. Obdarzony wielkim wrodzonym talentem Czachórski  potrafi wysubtelnić ten talent nabytą...

Czytaj więcej →

Teodor Axentowicz - Katalog Wystawy Pośmiertnej TPSP, 1938 r.

Dodany w dniu

TEODOR AXENTOWICZ KATALOG  POŚMIERTNEJ WYSTAWY  TPSP  Kraków 30 grudnia 1938 — 2 lutego 1939   KOMITET HONOROWY DR JÓZEF TYMIŃSKIWojewoda Krakowski J.E. Ks. METROPOLITA DR ADAM SAPIEHA GEN. JERZY NARBUT-ŁUCZYŃSKID-ca D. O. K. V. BRONISŁAW SAWICKIPrezes Sądu Apelacyjnego DR MIECZYSŁAW KAPLICKIPrezydent Miasta Krakowa DR TADEUSZ LEHR-SPŁAWIŃSKIRektor Uniwersytetu Jagiellońskiego FRYDERYK PAUTSCHRektor Akademii Sztuk Pięknych INŻ. WŁADYSŁAW TAKLIŃSKIRektor Akademii Górniczej Dnia 26 .08.1938 zmarł w Krakowie jeden z ostatnich przedstawicieli tej generacji artystów malarzy, która talentem swym rozsławiła w Europie imię malarstwa polskiego. Chlubne swe stanowisko w dziejach polskiej sztuki zdobył prof. Teodor Axentowicz subtelnym malarskim talentem, niezwykłą i wytrwałą pracowitością, rasowym temperamentem, wysoką...

Czytaj więcej →

Salon Warszawski 1947 r.

Dodany w dniu

SALON WARSZAWSKI   MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE 14.IV-4.V.1947 PIERWSZY SALON ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓWOKRĘGU WARSZAWSKIEGO W MUZEUM NARODOWYM W WARSZAWIE PROTEKTORAT OBJĘLI : WŁADYSŁAW KOWALSKIMarszałek Sejmu RzeczypospolitejSTEFAN DYBOWSKIMinister Kultury i SztukiGen. dyw. inż. arch. MARIAN SPYCHALSKII-szy Vice-Minister Obrony Narodowejinż. STANISŁAW TOŁWIŃSKIPrezydent m. st. Warszawy KOMITET HONOROWY PARTIE POLITYCZNEJÓZEF CYRANKIEWICZSekretarz Generalny C. K. W. Pol. Partii Socjal.WŁADYSŁAW GOMUŁKA-WIESŁAWSekretarz Generalny K. C. Pol. Partii Roli.ANTONI KORZYCKISekretarz Generalny K. W. Stron. Lud.LEON CHAJNSekretarz Generalny Z. Gł. Stron. Demokr. WŁADZE PAŃSTWOWELEON KRUCZKOWSKIVice-Minister Kultury i SztukiDoc. dr STANISŁAW LORENTZNaczelny Dyr. Muzeów i Ochrony Zabytk.BOHDAN URBANOWICZDyrektor Depart. Plastyki Min. Kult. i Szt.Doc. dr JULIUSZ STARZYŃSKIDyrektor Biura Współpracy...

Czytaj więcej →

Salon Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, 1955 r.

Dodany w dniu

SALON T.P.S.P. 1955 CZERWIEC - LIPIEC   TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCHW KRAKOWIE ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓWOKRĘGU KRAKOWSKIEGO W ostatnich latach Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych urządziło kilka wystaw retrospektywnych jak np. "Krajobraz i życie wsi polskiej", "Polskie malarstwo rodzajowe XIX w." oraz „Malarstwo historyczne", wydobywając z zapomnienia szereg dzieł sztuki i udostępniając je badaczom i szerokiemu ogółowi. Ta nasza działalność spotkała się z przychylną oceną, co utwierdza nas w przekonaniu, że tak pojęta praca jest słuszna i należy ją dalej prowadzić.Obok wystaw retrospektywnych nie odsuwamy jednak od siebie i zagadnień plastyki współczesnej, zwłaszcza dziś, gdy tak silnie wiąże się ona z...

Czytaj więcej →