Salon 1928, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawa - część I
27 listopada 2015

Salon 1928, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawa - część I

PRZEWODNIK nr 39
GRUDZIEŃ

SALON

1928

TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH

WARSZAWA
 

OBJAŚNIENIA SKRÓCEŃ:
(Czł. hon.) — Członek honorowy Towarzystwa Z. S. P.
(Czł. rz.)— Członek rzeczywisty T-wa Z. S. P.
H. C.—Hors Concours (nie podlega jury)
D. H.—Dyplom Honorowy T-wa Z. S. P.
M. zł.— medal złoty
M. sr.—medal srebrny
M. br.—medal brązowy
Zasz. Wyr.— Zaszczytne wyróżnienie T-wa Z. S.P.
N. Pr. R. M.—Nagroda Prezesa Rady Ministrów
N. M. Warsz.—Nagroda Miasta Stoł. Warszawy
N. Kur. War.—Nagroda Wydaw. Kuriera Warszawskiego
ol.—olejny
akw.—akwarela
gw.— gwasz
temp.— tempera
oł.— ołówek
rys.— rysunek
akwaf. —akwaforta
płask.—płaskorzeźba

Kusze wyk. w Zakładzie Chemigraf. B. Wierzbicki
Fotografie wykonał Jan Wołyński
Druk M. Uahasiński, Warszawa, Bracka 20, tel. 518-78

 

WŁADZE TOWARZYSTWA

PREZES
BRZEZIŃSKI STANISŁAW

VICE-PREZES
POPOWSKI STEFAN

CZŁONKOWIE KOMITETU I ICH ZASTĘPCY ARTYŚCI:
GÓRSKI KONSTANTY, GRABOWSKI ADAM, OTTO ZYGMUNT, STABROWSKI KAZIMIERZ, STĘPSKI WIKTOR, WRÓBLEWSKI KONSTANTY, CZEPITA MICHAŁ, ROTH FRANCISZEK, WIŚNIEWSKI BRONISŁAW

MIŁOŚNICY:
GUTOWSKI JÓZEF, PASZKOWSKI WACŁAW DOMINIK, KOSKOWSKI BOLESŁAW, KOWERSKI KAROL, SOSNOWSKI OSKAR, WILCZYŃSKI STANISŁAW, KARPIŃSKI FRANCISZEK, SZADURSKI WACŁAW, WEHR WITOLD

KIEROWNIK ADMINISTRACJI
RADECKI MIKULICZ STANISŁAW

JURY SALONU:

Przewodniczący
POPOWSKI STEFAN

Członkowie Jury
Od Komitetu:
CZEPITA MICHAŁ, GÓRSKI KONSTANTY, OTTO ZYGMUNT, STABROWSKI KAZIMIERZ, WIŚNIEWSKI BRONISŁAW, WRÓBLEWSKI KONSTANTY

Wybrani przez artystów:
KOPCZYŃSKI BRONISŁAW, KOWALEWSKI BRONISŁAW, LASOCKI KAZIMIERZ, POLKOWSKI ANTONI, SIPIŃSKI ALFRED JÓZEF, SŁUPSKI FELIKS, ZIOMEK TEODOR

SĄD KONKURSOWY:
Od Komitetu:
AUGUSTYNOWICZ ALEKSANDER, BRZEZIŃSKI STANISŁAW, OTTO ZYGMUNT

Wybrani przez artystów:
AUSTEN ANTONI, KĘDZIERSKI APOLONIUSZ, SŁUPSKI FELIKS
oraz delegaci ofiarodawców nagród.

NAGRODY:
NAGRODY SALONU 1928 ROKU TOWARZYSTWA ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH
Dyplom honorowy
Medal złoty
Medal srebrny
Medal brązowy
NAGRODA PREZESA RADY MINISTRÓW
NAGRODA MIASTA WARSZAWY
NAGRODA WYDAWNICTWA „KURIERA WARSZAWSKIEGO"

Następujący artyści nie podlegają na wystawach i salonach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie ocenie jury i wystawiają swe prace Hors Concours:

Posiadający Dyplomy Honorowe:
AUGUSTYNOWICZ ALEKSANDER, AXENTOWICZ TEODOR, BOZNAŃSKA OLGA, DUNIKOWSKI XAWERY, FAŁAT JULIAN, KARPIŃSKI ALFONS, KĘDZIERSKI APOLONIUSZ, KOSSAK WOJCIECH, LEWANDOWSKI STANISŁAW, ROMAN MADEYSKI ANTONI, MALCZEWSKI JACEK, MEHOFFER JÓZEF, NOAKOWSKI STANISŁAW, POCHWALSKI KAZIMIERZ, RAPACKI JÓZEF, STANKIEWICZÓWNA ZOFIA, WEISS WOJCIECH, WELOŃSKI PIUS, WYCZÓŁKOWSKI LEON, ŻUKOWSKI STANISŁAW

Posiadający Złoty Medal Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych:
BORUCIŃSKI MICHAŁ

Spis artystów nagrodzonych na wystawach w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych od 1923 r.

I. Malarstwo i grafika

AUGUSTYNOWICZ ALEKSANDER, czł. rz., D. H. 1925.
AXENTOWICZ TEODOR, czł. hon., D. H. 1925.
BARBACKI BOLESŁAW, M. Br. 1927.
BLOOMBERGH MROZOWSKA MARIA, czł. rz„ Zasz. Wyr. 1925.
BORUCIŃSKI MICHAŁ, czł. rz., N. M. Warsz. 1925, M. Zł. 1926.
BOZNAŃSKA OLGA, czł. rz., D. H. 1925.
BRONIEWSKA JANINA, czł. rz., M. Br. 1927.
CZAJKOWSKI STANISŁAW, czł. rz., M. Br. 1923.
CZEPITA MICHAŁ, czł. rz., Zasz. Wyr. 1925, M. Sr. 1927.
FAŁAT JULIAN, czł. hon., D. H. 1925.
GÓRSKI KONSTANTY, czł. rz., N. M. Warsz. 1924.
GRABOWSKI ADAM, czł. rz., M. Br. 1925.
HOPPEN JERZY, M. Br. 1923.
IWANOWSKI BŁAŻEJ, czł. rz., Zasz. Wyr. 1927.
JANOWSKI JANUSZ PAWEŁ, czł. rz., Zasz. Wyr. 1927.
JAROCKI WŁADYSŁAW, czł. rz., N. Kur. Warsz. 1925.
JAROSZ JÓZEF, czł. rz., Zasz. Wyr. 1927.
KARPIŃSKI ALFONS, czł. rz., M. Zł. 1925, D. H. 1926.
KĘDZIERSKI APOLONIUSZ, czł. hon., D. H. 1927.
KOPCZYŃSKI BRONISŁAW, czł. rz., N. M. Warsz. 1926, N. Pr. R. M. 1927.
KOSSAK WOJCIECH, czł. hon., N. Pr. R. M. 1924, D. H. 1925.
KOTARBIŃSKI MIECZYSŁAW, czł rz., N. Pr. R. M. 1926.
KOTOWSKI JAN, czł. rz., N. M. Warsz. 1925.
KUŹMIŃSKI BOLESŁAW, czł. rz., M. Br. 1926.
LASOCKI KAZIMIERZ, czł. rz., M. Sr. 1925, N. M. Warsz. 1927.
DE LAURANS MICHAŁ, czł. rz., M. Br. 1927.
MALCZEWSKI JACEK, czł. hon., D. H. 1925.
MEHOFFER JÓZEF, czł. rz., D. H. 1927.
NARTOWSKI TADEUSZ, czł. rz., Zasz. Wyr. 1925, M. Br. 1927.
NIRNSTEIN ZYGMUNT, czł. rz., Zasz. Wyr. 1927.
NOAKOWSKI STANISŁAW, czł. rz., N. Pr. R. M. 1925, D. H. 1927.
OKUŃ EDWARD, czł. rz., N. Kur. Warsz. 1925.
PIĄTKOWSKA WŁADYSŁAWA, czł. rz., Zasz. Wyr. 1927.
PILLATI GUSTAW, czł. rz., M. Br. 1927.
PIOTROWSKI TADEUSZ, Zasz. Wyr. 1927.
POCHWALSKI KAZIMIERZ, czł. hon., D. H. 1925.
POPIELSKA TERESA, czł. rz., Zasz. Wyr. 1927.
POPOWSKI STEFAN, czł. rz., M. Sr. 1926, N. Kur. Warsz. 1927.
RAPACKI JÓZEF, czł. rz., M. Sr. 1924, D. H. 1927.
RÖMEROWA ANNA, czł. rz., M. Br. 1926.
RUDNICKI JAN, czł. rz., M. Sr. 1923.
TYSZKIEWICZ ŚWIRYSZ JÓZEF, czł. rz., M. Sr. 1927.
SICIŃSKI KAROL, czł. rz., Zasz. Wyr. 1927.
SIPIŃSKI ALFRED JÓZEF, czł. rz., M. Br. 1926.
SKANGIEL JULIAN, Zasz. Wyr., 1925.
SOCHARSKI STEFAN, Zasz. Wyr. 1927.
STANKIEWICZÓWNA ZOFIA, czł. rz., D. H. 1927.
STYKA ADAM, czł. rz., N. Kur. Warsz. 1924.
TAŃSKI CZESŁAW, czł. rz., N. M. Warsz. 1926, M. Sr. 1927.
TETMAJER NAIMSKA JADWIGA, czł. rz., Zasz. Wyr. 1925.
UMIŃSKA JADWIGA, czł. rz., Zasz. Wyr. 1927.
WEISS WOJCIECH, czł. rz., D. H. 1925.
WIŚNIEWSKI BRONISŁAW, czł. rz., M. Br. 1927.
WRÓBLEWSKI KONSTANTY, czł. rz., M. Sr. 1927.
WYCZÓŁKOWSKI LEON, czł. hon., D. H. 1925.
ZAWADZKI STANISŁAW, czł. rz., N. Pr. R. M. 1924, M. Sr. 1927.
ZIOMEK TEODOR, czł. rz., N. Kur. Warsz. 1926, M. Br. 1927.
ŻUKOWSKI STANISŁAW, czł. rz., M. ZŁ 1923, N. M. Warsz. 1924, D. H. 1927.

II. Rzeźba
REXLERÓWNA LUNA, M. Br., 1924.
DUNIKOWSKI XAWERY, czł. rz., D. H. 1926.
GŁOWIŃSKI APOLINARY, czł. rz., M. Br. 1927.
JACKOWSKI STANISŁAW, czł. rz., M. Sr. 1926.
LEWANDOWSKI STANISŁAW ROMAN, czł. rz., D. H. 1927.
MADEYSKI ANTONI, czł. rz , D. H. 1925.
MISZEWSKI ANTONI, czł. rz., N. Pr. R. M. 1926, M. Sr. 1926.
OSTRZEGA ABRAHAM, czł. rz., M. Br. 1923.
POLKOWSKI ANTONI, czł. rz., M. Br. 1927.
RASZKA JAN, czł rz., N. Kur. Warsz. 1926.
REDWAN JULIAN, czł. rz., M. Br. 1923.
TRZCIŃSKA KAMIŃSKA ZOFIA, czł. rz., N. M. Warsz. 1925.
WASIEWICZ WŁADYSŁAW, czł. rz., N. M. Warsz. 1926, Zasz. Wyr. 1927.
WELOŃSKI PIUS, czł. lion., D. H. 1926.
ZERYCH ROMUALD, czł. rz., M. Br. 1926.
ŻURAKOWSKI ALEKSANDER, czł. rz., N. M. Warsz. 1926, M. Sr. 1927.

III. Przemysł artystyczny
GENTIL TIPPENHAUER WANDA, czł. rz., Zasz. Wyr. 1927.
KOSSOWSKA FELICJA, czł. rz., Zasz. Wyr. 1927.
RADZISZEWSKI FRANCISZEK JOACHIM, czł. rz., M. Br. 1926.

REGULAMIN SĄDU KONKURSOWEGO SALONU DOROCZNEGO
§ 1. Skład sądu konkursowego Salonu stanowi 6-iu członków, z których trzej są z wyboru Komitetu Tow. Zachęty Sztuk Pięknych, a trzej wybrani na zebraniu artystów, którzy przynajmniej trzy razy wystawiali swe prace na Dorocznych Salonach Zachęty.
§ 2. Prócz powyższych stałych 6-ciu członków w sądzie konkursowym biorą udział delegaci, reprezentujący ofiarodawców nagród. Delegaci mają głos jedynie przy udzielaniu nagród, ofiarowanych przez swych mocodawców.
§ 3. Komitet Towarzystwa wyznacza na Salon następujące nagrody:
a) najwyższa nagroda w formie dyplomu honorowego bądź za jedno dzieło, bądź też za całą działalność twórczą,
b) trzy stopnie nagród w formie medali: I-sza nagroda — medal złoty, II-ga — medal srebrny i III-ia — medal brązowy.
§ 4. Prawo otrzymania nagród Towarzystwa Zachęty przysługuje wszystkim artystom, biorącym udział w Salonie Dorocznym, prócz tych, którzy otrzymali dyplomy honorowe Zachęty.
§ 5. Artyści, którzy otrzymali na Salonach począwszy od r. 1923 nagrody Tow. Zachęty, mogą otrzymać również nagrody Tow. Zachęty, lecz tylko wyższego od poprzednich stopnia. Dzieła członków sądu konkursowego, o ile znajdują się na Salonie, są poza konkursem. Dzieła członków Komitetu T. Z. S. P., nie należących do sądu konkursowego, nie tracą prawa do nagród.
§ 7. Sąd konkursowy odbywa się w gmachu T-wa Zachęty. Dzień zebrania wyznacza i zaproszenia do sędziów i delegatów rozsyła Komitet Towarzystwa nie później, niż w ciągu 10-iu dni po otwarciu Salonu.
§ 8. Do prawomocności obrad sądu konkursowego wymagana jest obecność przynajmniej czterech członków z liczby sześciu powołanych, nie licząc delegatów. Nieobecność delegatów nie wpływa na prawomocność obrad.
§ 9. Członkowie sądu obierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza, który protokołuje uchwały. Przewodniczący rozpoczyna obrady sądu od odczytania listy obecności członków sądu i stwierdza protokolarnie prawomocność obrad w myśl § 8-go, poczem odczytuje zebranym regulamin niniejszy.
§ 10. a) Na wstępie przewodniczący formuje ogólną listę kandydatów do nagród, z kolejno podawanych kandydatur przez poszczególnych członków sądu. W tym celu każdy z obecnych członków sądu i delegatów dyktuje przewodniczącemu tytuły dzieł wraz z nazwiskami ich autorów i numerami porządkowemi katalogu, w liczbie co najmniej odpowiadającej liczbie nagród. Każdemu z członków sądu służy przytem prawo motywowania, dlaczego dane dzieła wyróżnia. Nieobecni członkowie sądu mają prawo zgłosić listy kandydatów piśmiennie, lecz w głosowaniu mają wagę tylko głosy obecnych. Lista ogólna w ten sposób przez zespół członków sądu ułożona, stanowi materiał do głosowania i narad przy rozdzielaniu nagród.
b) Po ułożeniu tej listy przewodniczący zarządza wstępne próbne głosowanie, bądź jawne, bądź tajne, na każdą z poszczególnych nagród, poczynając od nagród najwyższych, przyczem za materiał wyłączny dla głosujących służy poprzednio przez nich ułożona lista dzieł. Przewodniczący kolejno notuje
wyniki próbnego głosowania przy poszczególnych dziełach i układa prowizoryczną listę nagrodzonych.
c) Po próbnem głosowaniu przewodniczący zarządza przerwę i zaprasza członków sądu do ponownego rozejrzenia się w dziełach, zgłoszonych na konkurs, i do swobodnej dyskusji na temat wyniku próbnego głosowania w stosunku do wartości artystycznej dzieł poszczególnych — poczem
d)zarządza drugie głosowanie, kolejno na każdą nagrodę poszczególnie, zaczynając od najwyższych odznaczeń. Wynik tego głosowania jest ostateczny i wciągnięty do protokółu, który podpisują wszyscy obecni członkowie sądu. Protokół w kopercie zapieczętowanej przewodniczący wręcza prezesowi Komitetu Tow. Zachęty Sztuk Pięknych do powiadomienia autorów nagrodzonych i opublikowania w prasie.
§ 11. Obrady sądu konkursowego są tajne, a ostateczne postanowienia solidarne. Każdy z członków sądu konkursowego zobowiązuje się słowem honoru do utrzymania bezwzględnej tajemnicy przebiegu narad i niekomunikowania szczegółów osobom trzecim. Postanowienia sądu nie mogą być kwestionowane z zewnątrz.

WYCIĄG ZE STATUTU TOWARZYSTWA ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE.
§6.1 Członkami rzeczywistymi mogą być artyści, którzy wystawiali przynajmniej trzykrotnie swe dzieła w Salonach Dorocznych Zachęty lub mieli swą wystawę zbiorową, wprowadzeni przez trzech członków rzeczywistych i przyjęci przez Komitet przynajmniej 8-iu głosami.
§8. Na członków honorowych powoływane są przez Komitet osoby, które zasłużyły się szczególniej sztuce polskiej, o ile powołanie to będzie poparte podpisami przynajmniej 60-ciu członków rzeczywistych.
§9 i §11. Członek rzeczywisty i członek honorowy uczestniczy w naradach Zgromadzenia Walnego i posiada czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Towarzystw

MALARSTWO

AJDUKIEWICZ JULIAN, Warszawa.
1.Portret Marszałka Piłsudskiego — ol.

ALBINOWSKA MINKIEWICZOWA Z., Lwów. (Czł. rz.)
2.Martwa natura — ol.
3.Margerytki ol.
4.Róże — ol.

ANDRYCHEWICZ ZYGMUNT, Małków. (Czł. rz.)
5.Głowa — ol.

APPENZELLER STANISŁAW, Warszawa.
6.Konstantynopol — ol.

ARASZKIEWICZ WŁADYSŁAW, Sosnowiec. (Czł. rz.)
7.Martwa natura — ol.
8.Dziewczyna z lasu — ol.

H.C. AUGUSTYNOWICZ AL., Poznań. (Czł. rz.)
9.Z Podhala — akw.
10.Chałupa — akw. Augustynowicz Aleksander, Chałupa, s.28

AUSTEN ANTONI, Warszawa.
11.W słońcu  — ol.

BADOWSKI ZYGMUNT, Warszawa.(Czł. rz.)
12.Portret dzieci — kreda i akw. Badowski Zygmunt, Portret dzieci, s.28

13.Na wsi — kredy kol.
14.W buduarze — kred. kol.

BAGIEŃSKI STANISŁAW, Warszawa. (Czł. rz.)
15.Wesele góralskie na Podhalu — ol.
16. Przybycie ułanów do wsi — ol.
17. Typ górala polskiego starej daty — ol.

BATYCKI ADAM, Poznań.
18. Hucuł w niedzielę — akw. Batycki Adam Hucuł w niedzielę, s.28

19.Cerkiew w Brusturach — akw.

BEREZOWSKA JULIA, Kraków.
20. Zagroda rybacka na Helu — ol.

BIELAWSKI WACŁAW, Warszawa.
21.Motyw podmiejski — ol.
22.Zagroda wiejska — ol.
23.Zima — ol.

BOBIŃSKA PASZKOWSKA J., Warszawa. (Czł. rz.)
24.Radość — ol. Bobińska-Paszkowska Janina, Radość, s.28

25.Wśród gołębi — ol.
26.Z grzybobrania — ol.

BOGUSŁAWSKI STANISŁAW, Warszawa.
27.Podwórze u Fukiera — gwasz.

BOHUSZEWICZ JAN, Genua. (Czł. rz.)
28.Z Val d'Aosta (Tryptyk) — ol.
29.Kotlina Courmayeur — ol.

H. C. BORUCIŃSKI MICHAŁ, Warszawa. (Czł rz.)
30.Hucuł — ol.
31.Drużba — akw. zdj12

32.Studium — akw.

BORZEMSKI OTTON EDWARD, Warszawa.
33.Spieniona fala — ol.
34. Poranek — ol.

BORZYM KAZIMIERZ, Warszawa. (Czł. rz.)
35.Portret pana G. — ol.
36.Portret pani Ł. — ol.

BRYKNER BRONISŁAW, Warszawa (Czł. rz.)
37.Projekt polichromii kościoła w Klukowie — akw.

BULEWSKI TADEUSZ, Warszawa. (Czł. rz.)
38.Okręt Fortuna — ol.
39.Judasz — ol.

CHOREMBALSKI WAWRZYNIEC, Warszawa. (Czł. rz.)
40.Powrót rybaków pod Zawichostem — ol.
41.Sala Balowa w Zamku Królewskim — ol.

CHRZANOWSKI JANUSZ STEFAN, Warszawa.
42.Fantazja wschodnia — ol.

CIEŚLEWSKI TADEUSZ (sen.), Warszawa. (Czł. rz.)
43.Stare Miasto — akw. Cieślewski Tadeusz sen, Stare Miasto, s.28

Cieślewski Tadeusz (jun.), Torre, dei Corbizzi, s.28

CIEŚLEWSKI TADEUSZ (jun.), Warszawa.
44. Zaułek teatralny — gwasz.
45. Kulisy miasta — akw. gwasz.
46.Umarły dom — akw.

COOPER WINIFRED, Zakopane. (Czł. rz.)
47.Portret hr. P. — kredka.
48.Biały dwór — ol.
49.Dwór w jesieni — akw.

CZAJKOWSKI STANISŁAW, Warszawa. (Czł. rz.)
50.Miasteczko, w którem się chroniła Ewa Pobratymska — ol.
51.Aleja — ol. Czajkowski Stanisław, Aleja, s.28

52.Chrystus — ol.

CZARNOWSKA ANIELA, Warszawa. (Czł, rz.)
53.Drzewa — ol.

CZEPITA MICHAŁ, Warszawa. (Czł. rz.)
54.Z baletu — ol.
55.Dama — ol. Czepita Michał, Dama, s.28

56.Mężczyzna — ol.

CZERNICKI MIECZYSŁAW, Warszawa. (Czł. rz.)
57.Zapomniana parasolka — ol.

ĆWIKLIŃSKI ZEFIRYN, Zakopane.(Czł. rz.)
58.Czarny Staw — ol.
59.Hala Kondratowa — ol.
60.Z Pięciu Stawów — ol.

DOBROWOLSKI WACŁAW, Łódź.
61.Portret pani H. G. — ol.
62.Portret panny T. D. — ol.

DOMARADZKI STEFAN, Warszawa. (Czł. rz.)
63.Wiosna — ol.
64.Jesień — ol.
65.Struga — ol. Domaradzki Stefan, Struga, s.28

DYBOWSKI STANISŁAW, Warszawa. (Czł. rz.)
66.Krzyż. Hueulszczyzna — ol.
67.Stare domy. Kazimierz — ol. Dybowski Stanisław, Stare domy. Kazimierz, s.28

68.Mostek. Kazimierz — ol.

DYNIEWICZ KRUKOWSKA P., Warszawa. (Czł rz.)
69.Portret pani P.— ol.
70.Zielony naszyjnik — ol.

DZIURZYŃSKA ROSIŃSKA Z., Poznań. (Czł. rz.)
71.Dęby — ol.

ERB ERNO, Lwów.
72.Domek w słońcu — ol.

FABIANÓWNA OLGA, Jasło
73.Starość nie radość — ol.

FABIJAŃSKI STANISŁAW, Kraków. (Czł. rz.)
74.Wizja (Chrystus) — ol. Fabijański Stanisław, Wizje, s.28

75.Noc jeszcze (Katedra) — ol.
76.Portret żony art. malarza — ol.

H C. FAŁAT JULIAN, Bystra.(Czł. hon.)
77.Niedziela w kościele w Beskidach — akw. Fałat Julian, Niedziela w Beskidach, s.28

78.Kwiaty astry — akw.
79.Wieś polska we Wschodniej Małopolsce — ol.

GASZCZYŃSKA WIGA, Warszawa. (Czł. rz.)
80.Martwa natura — ol.
81.Portret — ol.
82.Kwiaty — ol.

GĄSIENICA SZOSTAK JAN, Zakopane.
83.A słowo ciałem się stało — malowidło na szkle.
84.Wniebowzięcie Najświętszej Panienki — malowidło na szkle.
85.Patronka górników —malowidło na szkle.

GEPPERT EUGENIUSZ, Warszawa.
86.Przed polowaniem — ol.
87.Rouen — ol.
88.Przed biegiem myśliwskim — ol. Geppert Eugeniusz, Przed biegiem myśliwskm, s.28

GESSNERÓWNA JANINA, Warszawa. (Czł. rz.)
89.Hawrań i Murań — akw.
90.Sinice — akw.

GĘSTWICKI FELIKS, Toruń.
91.Kutry w porcie Helskim — ol.
92.Cygany — ol.

GOŁĘBIOWSKI WITOLD, Warszawa. (Czł rz.)
93.W oknie — ol.
94.Święto w kuchni — ol.

GORSKI KONSTANTY, Warszawa. (Czł. rz.)
95.Portret senatora Balińskiego — ol.
96.Portret senatora Ewerta — ol. Gorski Konstanty, Portret senatora Ewerta, s.28

GÓRSKA PIA, Warszawa. (Czł. rz.)
97.Stasiek z lalką — ol. Górska Pia, Stasiek z lalką, s.28

98.Ciężar motyla— ol.
99.Prządka złotej nitki (bajka) — ol.

GRABARZ ANTONI — Warszawa.
100.Burza — ol. Grabarz Antoni, Burza, s.28

101.Wilk morski — ol.
102.Chłopiec z flondrami — ol.

GRABOWSKI LUDWIK, Warszawa.
103.Kwiaty — ol.

GRABOWSKI STANISŁAW, Paryż.
104.Pejzaż paryski — ol.

GRANZOW WACŁAW, Warszawa. (Czł. rz.)
105.Stara dzwonnica w Zaleszczykach. — ol.

GRUNWALD HENRYK, Warszawa.
106.Legenda. Wanda — ol.

HABRIK WIŚNIEWSKA JADWIGA, Warszawa.
107.Na schyłku wieku — pastel.

HANEMAN MAKS, Zakopane.
108.Martwa natura — ol.

HANNYTKIEWICZ ADAM, Poznań.
109.Przy kieracie — ol.

HARLAND ZAJĄCZKOWSKA ANNA, Lwów.
110.Motyw z Dalmacji — ol.

HEŁM PIRGO MARIAN, Warszawa.
111.Kopuła kościoła O. O. Dominikanów we Lwowie — akw.
112.Kaplica św. Trójcy cerkwi wołoskiej we Lwowie — akw.

HOFMANN WLASTIMIL, Kraków. (Czł. rz.)
113.Grobarz — ol.

HOLLER KAZIMIERZ, Warszawa. (Czł. rz.)
114.Pasterka helleńska — ol.

HUBERT OBERTYŃSKA HALINA, Kielce.
115.Studium (do komp. "Wiejska Madonna") — ol.

IWANOWSKI BŁAŻEJ, Warszawa. (Czł. rz.)
116.Łazienki. Rotunda — ol.
117.Chryzantemy — ol.

JABŁOŃSKI MIESZKO — Kraków.
118.Uroda życia I. Winobranie — ol.
119.Uroda życia II. Pieśń — ol.
120.Uroda życia III. U źródła miłości — ol.

JAGODZIŃSKI LUCJAN, Warszawa. (Czł. rz.)
121.Pani — ol.
122.Kiki — tempera.
123.Studium — ol.

JAKIMCZUK ALEKSANDER, Poczajów Wołyński.
124.Taras — ol.
125.Konie — ol.

JAMONTT BRONISŁAW, Wilno. (Czł. rz.)
126.Szum sosny — tempera.
127.Z ogrodów Misjonarskich w Wilnie — tempera.

JANOWSKI JANUSZ PAWEŁ, Warszawa. (Czł. rz.)
128.Portret art. dram. pani M. K. — ol.

JAROCKI STANISŁAW — Wilno.
129.Polska droga — ol.

JAROSZ JÓZEF, Góra Kalwaria. (Czł. rz.)
130.Pejzaż wiosenny — ol.
131.Pejzaż jesienny — ol.

JAROSZYŃSKA JADWIGA, Warszawa.
132.Portret pani K. — pastel.
133.Portret siostry — pastel.
134.Ks. Marya S. (studium) — pastel.

JESKA STANISŁAWA, Warszawa. (Czł rz.)
135.Partyzant — ol.
136.Portrecik pana Z. ol.

JOHNOWA IGNACJA, Warszawa. (Czł. rz.)
137.Wnętrze pałacu Wilanowskiego — ol.
138.Wnętrze pałacu w Łazienkach — ol.

KARNIEJ EDWARD, Wilno.
139.Główka dziewczynki "S. K." — ol.
140.Główka dziecka — ol.

KARNIEWSKI STANISŁAW, Warszawa. (Czł. rz.)
141.Zakopane o zachodzie — ol.

KARPIŃSKA HALINA, Warszawa.
142.Portret — akw.

KAWECKI ROMAN, Warszawa. (Czł. rz.)
143.Portret pułk. Prażmowskiego — ol.
144.Portret pani I. M. — ol.

KELUS CECYLIA — Warszawa.
145.Wnętrze— ol.

KŁOPOTOWSKI ALEKSANDER LECH, Warszawa.
146.Danka — ol.
147.Zwiastowanie — ol.
148.Przed lustrem — ol.

KŁOSOWSKI KAROL, Zakopane.
149.Pod Grotą Mylną — ol.
150.Jesienne kwiaty — ol.
151.Nad Morskiem Okiem ol.

KOMAR JAN, Siedlce.
152.Skrajny cypel Helu — tempera.

KOPCZYŃSKI BRONISŁAW, Warszawa. (Czł. rz.)
153.Nokturn — ol. Kopczyński Bronisław, Nokturn, s.28

154.Jutrznia — ol.
155.Wiśnicz zimą — akw.

H. C. KOSSAK WOJCIECH, Warszawa. (Czł. hon.)
156.Portret — ol. Kossak Wojciech, Portret, s.28

KOTOWSKI JAN, Warszawa. (Czł. rz.)
157.U wodopoju — ol.
158.Oczekiwanie — ol.
159.Rodzajowy obraz —ol.

KOWALEWSKI BRONISŁAW, Warszawa. (Czł. rz.)
160.Ciche jezioro w Kartuzach — ol.
161.Jezioro w popołudniowem słońcu — ol. Kowalewski Bronisłąw, Jezioro w popołudniowym słońcu, s.28

162.Zachód słońca — ol.

KOWALSKI LEON Kraków.
163.Kolombina — ol.
164.Paryż — ol.

KOŹNIEWSKA MARIA, Warszawa. (Czł. rz.)
165. Portret pani Neli G.— ol. Koźniewska Maria, Portret p. Neli, s.28

166.Głowa młodego cygana — ol.

KRAWCZYK ALEKSANDER, Łowicz.
167.Przy lekcji — ol.

KRYGIER ADAM, Pruszków.
168.Wilno. Widok na Snipiszki — ol.

KRZYŻANOWSKA MICHALINA, Warszawa. (Czł. rz.)
169.Łąka w górach — ol.
170.Deszcz w górach — ol.

KULESZA MARIAN, Wilno. (Czł. rz.)
171.Fragment z okolic Wilna — ol.
172.Mury klasztorne w Wilnie — tempera.

KUSZTELANÓWNA LUDOMIŁA, Poznań. (Czł. rz.)
173.Kwiaty — ol.

KUŹMIŃSKI BOLESŁAW, Warszawa. (Czł. rz.)
174.Akt — ol.
175.Portret Dr. M. — ol.
176.Portret Dr-owej M. — ol. Kuźmiński Bolesław, Portret D-rowej M., s.28

LASOCKI KAZIMIERZ, Warszawa. (Czł. rz.)
177.Parów — ol.
178.Polski krajobraz — ol. Lasocki Kazimierz, Polski krajobraz, s.28

179.Puszcza jesienią — ol.

LASZENKO ALEKS., Wola Sosnowa. (Czł. rz.)
180.Fragment z Embabeh — ol.

DU LAURANS MICHAŁ, Warszawa. (Czł. rz.)
181.Portret państwa K. — ol.

LEONHARD WITOLD, Warszawa. (Czł. rz.)
182.Zagroda — ol.
183.Samotna topola — ol.
184.Wieś — ol. Leonhard Witold, Wieś, s.28

LESSER EDWARD, Warszawa. (Czł. rz.)
185.Mały wojak — ol.

LINDEMANN EMIL — Warszawa. (Czł. rz.)
186.Morskie Oko — ol.
187.Giewont o zachodzie — ol.

LIPIŃSKA DOMINIKIEWICZOWA A., Kraśnik. (Czł. rz.)
188.Z Kuźnickiej plaży — ol.

ŁUCZYŃSKA SZYMANOWSKA I., Warszawa. (Czł. rz.)
189.Chryzantemy — ol.

MACKIEWICZ KONSTANTY, Łódź.
190.Wieczór nad rzeką — ol.
191.Kobieta z dzieckiem — ol.

MALCZEWSKI RAFAŁ, Zakopane.
192.Wiosenny dzień — ol. Malczewski Rafał, Wiosenny dzień, s.28

193.Żółty dom — ol.
194.Cegielnia — ol.

MANASTERSKI STEFAN, Warszawa.
195. Kwiaty — ol.

MANN ALEKSANDER, Konstancin. (Czł. rz.)
196.W słońcu — ol.

MARCZEWSKI TADEUSZ, Warszawa. (Czł. rz.)
197.Portret pani W. P. — ol.
198.Portret ś. p. ntecen. Ludwika Marczewskiego — ol.
199.Portret pani Ir. Sz. — ol.

MASTELSKI KAZIMIERZ, Warszawa. (Czł. rz.)
200.Róże — ol.
201.Portret prof. J. — pastel.

MAZARAKI MARIA, Warszawa.
202.Słoneczniki — ol.

MEGIK PIOTR, Warszawa.
203.Dąb Franciszka Karpińskiego w rodzinnej wiosce — ol.

H. C. MEHOFFER JÓZEF, Kraków. (Czł. rz.)
204.Portret p. rektorowej Z. — ol.

MIKOS WŁADYSŁAW, Brzoza. (Czł. rz.)
205.Przy krosnach — akw. Mikos Władysław, Przy krosnach, s.28

MOGILNICKA NATALIA, Warszawa.
206.Fragment ogrodu w Sorrento — ol.

MOKWA MARIAN, Sopoty. (Czł. rz.)
207.Roztopy — akw.

MONDRAL KAROL, Bydgoszcz. (Czł. rz.)
208.Morze w słońcu — ol.

NAŁĘCZ WŁODZIMIERZ, Warszawa.
209.Tupadelski brzeg — ol.

NARTOWSKI TADEUSZ - Warszawa. (Czł. rz.)
210.Niespokojne morze — akw.
211.Głowa kaszuba — akw.
212.Pod Reglami — akw.

NEUMAN A., Warszawa.
213.Wnętrze gabinetu — ol.
214."Kasztelanka" — ol.
215.Jesień w parku Łazienkowskim — ol.

NEHRING MACIEJ, Warszawa.
216. Stary port i Notre Dame de la Gardę wMarsylii — akw.

NIESIOŁOWSKI STANISŁAW, Warszawa. (Czł. rz.)
217.Portret pani T. — ol.

NIRNSTEIN ZYGMUNT, Warszawa. (Czł. rz.)
218.Kaszub I — ol.
219.Kaszub II — ol.

OKUŃ EDWARD, Warszawa. (Czł. rz.)
220.Straż świątyni tajemnicy — akw. ze złoceniami.
221.Willa w Sorrento — ol.

OLPIŃSKI WITOLD, Chełm Lubelski.
222.Z Zakopanego — ol.

OLSZEWSKI JAN, Warszawa.
223.Ostatnie blaski — ol.

ORMEZOWSKI LEON, Ostrów Mazow.
224.Rododendron — ol.

PĘKALSKI STANISŁAW, Warszawa.
225. Bohaterska chałupa — akw.

PIĄTKOWSKA WŁADYSŁAWA, Warszawa. (Czł. rz.)
226.Jaśmin i piwonie — ol.
227.Chryzantemy — ol.
228.Floksy o wczesnym zmroku — ol.

PILLATI GUSTAW, Warszawa. (Czł. rz.)
229.Na łące — ol.

PIOTROWSKI TADEUSZ, Warszawa.
230.Św. Piotr — tusz.
231.Dobry pasterz — tusz.
232.Madonna — akw.

PIOTROWSKI WACŁAW, Warszawa. (Czł. rz.)
233.Piaskarze — ol.

PLEWIŃSKA SMIDOWICZOWA Z., Ostrów Maz. (Czł. rz.)
234.Córka rybaka — ol. Plewińska-Smidowiczowa Zofia, Córka rybaka, s.28

235.Na Matkę Boską Zielną — temp.

POCHWALSKI KASPER, Kraków.
236.Motyw z Paryża — ol.
237.Pejzaż z Zakopanego — ol.
238.W kołpaczku — ol.

PODGÓRSKI STANISŁAW, Kórnik. (Czł. rz.)
238.Chaty — ol. Podgórski Stanisław, Chaty, s.28

239.Chryzantemy — ol,
240.Przed zachodem słońca — ol.

PODUSZKO ZENOBIUSZ, Łódź.
241.Kozy — ol.
242.Poranek majowy — ol.
243.Osty. Pejzaż — ol.

POL HALINA, Warszawa.
244.Collioure (Południe Francji) — ol.

POPIELSKA TERESA, Warszawa. (Czł. rz.)
245.Modelka — ol. Popielska Teresa, Modelka, s.28

246.Róże — pastel.

POPOWSKI STEFAN, Warszawa. (Czł. rz.)
247.Łąka w lesie — ol.
248.Wieczór — ol.
249.Dworek — ol.

PRÓSZYŃSKA JANINA, Warszawa. (Czł. rz.)
250.Zadowolony — ol.

PRZESŁAŃSKI STANISŁAW, Warszawa. (Czł. rz.)
251.Menton. Stare Miasto — ol.

PRZYBYLSKI NOWINA W., Warszawa. (Czł rz.)
252.Walka trytonów — ol.
253.Na Górze Oliwnej — ol.
254.Brzeg polski — ol.

PUCHAŁA KAZIMIERZ, Kraków.
255.Na Orawie — ol.

RADZIEJOWSKI STANISŁAW, Kraków.
256.Wizja — ol.

H. C. RAPACKI JÓZEF, Olszanka. (Czł. rz.)
257.Zamczysko — ol. Rapacki Józef, Zamczysko, s.28

258.O zachodzie — ol.

REYZNER MIECZYSŁAW, Lwów.
259.Bzy i piwonie — ol.
260.Georginie — ol.

ROLIŃSKI FELIKS, Warszawa. (Czł. rz.)
261.U wejścia do Raguzy — ol.

ROSEN JAN, Lwów. (Czł. rz.)
262.Zasadzka — gwasz.

ROUBA MICHAŁ, Wilno.
263.Rybacy — ol.

ROHRENSCHEF ADAM, Warszawa.
264.Północny wiatr — ol.
265.Nad wodą — ol.

RÓMEROWA ANNA, Janopol (Łotwa). (Czł. rz.)
266.Portret Rózi i Jani P. — akw. Romerowa Anna, Portret Rózi i Jani, s.28

RUDNICKI JAN, Warszawa. (Czł. rz.)
267.Czerwony portret — ol.
268.Srebrny portret — ol. Rudnicki Jan, Srebrny portret, s.28

RUDZKA ZOFIA, Warszawa. (Czł. rz.)
269.Krynolina — ol. Rudzka Zofia, Krynolina, s.28

270.Temat — ol.
271.Fragment Katedry Tarnowskiej — ol.

RUPNIEWSKI JERZY, Warszawa. (Czł. rz.)
272.Mowa Bałtyku — ol. Rupniewski Jerzy, Mowa Bałtyku, s.28

273.Łazienki. Złota jesień — ol.
274.Łazienki — ol.

RUZAMSKI MARIAN, Warszawa. (Czł. rz.)
275.Portret pani S. — akw.
276.Szkic do portretu prof. dr. St. Głąbińskiego — akw.
277.Autoportret — akw.

RYCHTER JANOWSKA BRON., Kraków. (Czł. rz.)
278.Sylwetka — ol.
279.Dworek prababci — ol.
280.Dwór w Zbydniowie — ol.

RYKAŁA JAN, Zakopane.
281.Przedpołudnie — ol.

RYSZKIEWICZ ŚWIRYSZ J., Warszawa. (Czł. rz.)
282.Portret pani A. B. — ol.
283.Portret pani T. — ol.
284.Portret pana S. F. — ol.

RZEGOCIŃSKI WITOLD, Kraków.
285.Po deszczu (motyw z Tatr) — ol.

SARNOWICZ ALEKSANDER, Mińsk. Maz. (Czł. rz.)
286.Ofiara losu — ol.
287.Jesienne towarzyszki — ol.
288.W zaciszu — ol.

SARYUSZ BIELSKI HENRYK, Nałęczów. (Czł. rz.)
289.Motyw nałęczowski. Kapusta — ol.

SAWICZEWSKI STANISŁAW, Warszawa. (Czł. rz.)
290.Akt kobiecy — ol.

SCHAYER GÓRSKA MARIA, Warszawa. (Czł. rz.)
291.Kwiat jabłoni — ol.
292.Maki — ol.

SIPIŃSKI ALFRED JÓZEF, Warszawa. (Czł. rz.)
293.Polskie morze (Statek „Wanda" na pełnem morzu) — ol. Sipiński Alfred Józef, polskie morze, s.28

294.Polskie morze. Orłowo. (O zachodzie słońca) - ol.
295.Polskie morze. Gdynia. (Łodzie rybackie)- ol.

SKANGIEL JULIAN, Wilno.
296.Akt (studium) — ol.
297.Portret pana R. A. — ol.

SKAWIŃSKI CZESŁAW, Zakopane.
298.Portret pani B. — pastel.

SŁUPSKA MARIA, Warszawa. (Czł. rz.)
299.Astry — akw.
300.Chryzantemy — akw.
301.Ostatnie kwiaty — akw.

SŁUPSKI FELIKS, Warszawa. (Czł. rz.)
302.Emerytka — ol. Słupski Feliks, Emerytka, s.28

303.Maki — ol.

SOBECKI JAN, Warszawa. (Czł. rz.)
304.Z Helu — ol.
305.Las nad morzem — ol.

SOCHARSKI STEFAN, Warszawa.
306.Odysseusz tęskni za ojczyzną. Pieśń V— ol.

STABROWSKA JULIA, Warszawa.
307.Równiny — ol.
308.Pejzaż — ol.

STABROWSKI KAZIMIERZ, Warszawa. (Czł. rz.)
309.Portret pani *** — ol.
310.W klasztornej ciszy — ol.
311.Górskie jezioro Tyin z widokiem na szczyty „Uranaastind Ebroe i Sagi" (Norwegia) — ol. Stabrowski Kazimierz, Jezioro Tyin, s.28

STACHIEWICZOWA HELENA, Nicea.
312.Portret pani M. T. — ol.
313.Portret panny Zosi S. O. — pastel

STACHIEWICZ DOLIŃSKA MARIA, Lwów.
314.Martwa natura — ol.

STACHOWSKI WŁADYSŁAW, Warszawa.
315.Burza — ol.
316."Katowice" parowiec polskiej marynarki handlowej — ol.

H. C. STANKIEWICZÓWNA Z., Warszawa. (Czł. rz.)
317.Żarnowce na Jastrzębiej Górze — akw. Stankiewiczówna Zofia, Żarnowce w J. Górze, s.28

SZCZYGLIŃSKI HENRYK, Warszawa. (Czł. rz.)
318.Noc 31 grudnia 1918 r. (powitanie I. Paderewskiego i przedstawicieli Entente'y) — ol.

SZENKIEROWA FRANCISZKA, Warszawa.
319.Portret pani dr. O. — ol.

SZLUHA ROMAN, Warszawa.
320.Portret p. Wandy S. — ol.

SZPERBER JÓZEF, Warszawa. (Czł. rz.)
321.Portret Danusi Czarneckiej — ol.
322.Portret pani A. B. — ol. Szperber Józef Portret p.A.B., s.28

323.Małe miasteczko — ol.

SZTERN MICHAŁ, Wilno.
324.Chłopiec z winogronem — ol.
325.Akt — ol. Sztern Michał, Akt, s.28

SZWOCH FRANCISZEK, Warszawa. (Czł. rz.)
326.Bałtyk przed wieczorem — ol.

SZYGELL STANISŁAW, Warszawa. (Czł. rz.)
327.Piaski — ol.
328.Nad rzeką — ol.

ŚNIADECKA ANTONINA, Warszawa.
329.Jarzębina — akw.

ŚWIERKOWSKA AGNIESZKA CELINA, Warszawa.
330.Dumna etiopka — ol.

TAŃSKI CZESŁAW, Warszawa. (Czł. rz.)
331.Polkowski w pracowni — ol.

TERLECKI ALFRED, Kraków. (Czł. rz.)
332.Hala Gąsienicowa — ol.
333.Fragment tarasu w Siarach — ol.

TERPIŁOWSKI ALEKSANDER, Warszawa.
334.Zima — ol.

TOM JÓZEF, Warszawa. (Czł. rz.)
335.Fragment z Lublina — akw.

TRZEBIŃSKI MARIAN, Warszawa. (Czł. rz.)
336.Opactwo Sulejowskie — akw.
337.Kolegiata w Sieradzu. Sanktuarium — akw.
338.Kolegiata w Sieradzu. Strona frontowa — akw.

UMIŃSKA JADWIGA, Warszawa.
339.Portret pana F. M. — ol.

WALKOWSKI TADEUSZ, Poznań.
340.Portret pana M. — ol.
341.Dęby w Rogalinie — ol.

WAŁACH JAN, Istebna (Śląsk).
342.Przed zabawą — ol.

WĄSOWICZ KAZIMIERZ, Włocławek.
343.Pejzaż górski — ol.

WĄSOWICZ RAFAŁ, Warszawa (Czł. rz.)
344.Zima w Bukowinie — ol.
345.Martwa natura — ol.

H. C. WEISS WOJCIECH, Kraków. (Czł. rz.)
346.Czytająca — ol.
347.Akt — ol. Weiss Wojciech, Akt, s.28

348.Przy świetle lampy — ol.

WERTENSTEINÓWNA M., Warszawa. (Czł. rz.)
349.Gaździna — temp.
350.Staruszka — temp.

WĘGIERKOWA ZOFIA, Warszawa (Czł. rz.)
351.Owocobranie — ol.

WIELOGŁOWSKI WACŁAW, Warszawa. (Czł. rz.)
352.Holowanie galarów na Wiśle — ol.
353.Polowanie — akw.

WILIŃSKI ANTONI, Warszawa. (Czł. rz.)
354.Grodno. Klasztor Brygidek — akw.

WISZNICKI MIKOŁAJ, Warszawa.
355.Wiosna na Kresach — ol.

WIŚNIEWSKI BRONISŁAW, Warszawa. (Czł. rz.)
356.Dobijanie targu — ol. Wiśniewski Bronisław, Dobijanie targu, s.28

WITKIEWICZ STANISŁAW I., Zakopane.
357.Portret pani Teresy S. — pastel
358.Portret pana L. R. — pastel.

WODZINOWSKI WINCENTY, Kraków. (Czł. rz.)
359.Modlitwa — ol. zdj13

WODZIŃSKI JÓZEF, Brunswik. (Niemcy).
360.Wnętrze salonu — temp.

WOJDALIŃSKA ANNA, Lublin.
361.Zielony pejzaż — ol.

WRÓBLEWSKI KONSTANTY, Warszawa. (Czł. rz.)
362.Stara cerkiew ruska z 1781 r. w Koropcu nad Dniestrem — ol. Wróblewski Konstanty, Stara cerkiew, s.28

WRZESIŃSKI JÓZEF, Sosnowiec. (Czł. rz.)
363.Zima — ol.

WYSOCKA EMILIA, Warszawa.
364.Park — ol.
365.Krzemieniec — ol.
366.Stawy — ol.

WYSOKIŃSKA JADWIGA, Warszawa.
367.Chmurny dzień — ol.

ZABOKLICKI WACŁAW, Warszawa. (Czł. rz.)
368.Port Gdyński przed burzą — ol.
369.Morze. Widok ze statku — ol.
370.Port rybacki w Gdyni — ol.

ZAREMBSKA STEFANIA, Częstochowa.
371.Portret pani K. — ol.
372.Owoce i kwiaty — ol.

ZAWADZKI STANISŁAW, Warszawa. (Czł. rz.)
373.1920 rok — ol.

ZIOMEK TEODOR, Warszawa. (Czł. rz.)
374.Słoneczny dzień — ol. Ziomek Teodor, Słoneczny dzień, s.28

375.Zimowy słoneczny dzień — ol.

ZIÓŁKOWSKI BOLESŁAW, Warszawa.
376.Baszta przy ul. Puławskiej w Warszawie — akw.

H. C. ŻUKOWSKI STANISŁAW, Warszawa. (Czł rz.)
377.Portret pani Aliny P. Sz. — ol. ukowski Stanisłąw, Portret p. Almy, s.28

RZEŹBA.

AUMILLER JÓZEF, Warszawa.
378.Głowa Chrystusa — brąz.
379.Głowa Żeromskiego — brąz.
380.Głowa Staszica — braz.

BRONIEWSKA JANINA, Warszawa. (Czł. rz.)
381. Portret ks. Baudoin'a — gips.
382.Głowa rycerza — gips. Bronewska Janina, Głowa rycerza, s.28

383.Madonna z Dzieciątkiem — brąz.

CHOREMBALSKI WINCENTY, Warszawa.
384.Autoportret — brąz.

DĄBROWSKA TEODORA, Warszawa.
385.Portret p. prezesa Al. Dąbrowskiego — gips.

GARDECKI JÓZEF, Warszawa.
386.Portret p. A. B. Dobrowolskiego — gips.

GOREŁÓWNA MARIA, Warszawa.
387.Czarna boginka — czarny dąb.
388.Akt kobiecy —czarny dąb.
389.Kropielniczka — kość i czarny dąb.

GROSS MAGDALENA, Warszawa. (Czł. rz.)
390.Portret reż. Fryderyka Jarosy'ego — brąz.

HEBEL ANTONI, Ropa (Małopolska).
391.Kosiarz. Podegrodzian — drzewo.

JACKOWSKI STANISŁAW, Warszawa. (Czł. rz.)
392.Taniec —gips.
393.Projekt arch. - rzeźbiarski pomnika Kościuszki dla Warszawy — gips.
394.Cztery pory roku — brąz.

JAWORSKA AURELIA ,Warszawa.
395.Boginka słowiańska drzewo.
396.Bożek leśny — drzewo.
397.Kompozycja w drzewie — drzewo. Jaworska Aurelia, Kompozycja w drzewie, s.28

JACYNA WIKTORIA, Warszawa.
398.Portret p. min. Niezabytowskiego — gips.

KARNY ALFONS, Warszawa.
399.Portret—głowa Marszałka Piłsudskiego — bronz i granit. Karny Alfons, Portret-głowa Piłsudskiego, s.28

400.Akt dziecięcy — brąz.

LEMAN JERZY, Łódź.
401.Tablica pamiątkowa — brąz.

ŁOPUSZAŃSKI JERZY, Kazimierz nad Wisłą.
402.Chimera — granit.
403.Jelonek i wilk — dąb czerw. opuszański Jerzy, Jelonek i wilk, s.28

404.Dwa orły — gips.

H. C. MADEYSKI ANTONI, Rzym. (Czł. rz.)
405.Medalion. Główka Dzieciątka Jezus — brąz.
406.Plakieta. Portret Paderewskiego—profil— brąz.

MAŁETA JAN, Warszawa. (Czł. rz.)
407.Medale — brąz.
408.Marszałek Piłsudski — gips.

MARCZEWSKI LEONARD, Warszawa.
409.Królowa Korony Polskiej — terrakota.

MILEWSKI PIOTR, Warszawa.
410.Portret — gips.

POLKOWSKI ANTONI, Warszawa. (Czł. rz.)
411.Art. mai. St. Z. — drzewo. Polkowski Antoni, Artysta malarz St.Z., s.28

ROTH FRANCISZEK, Warszawa. (Czł. rz.)
412.Przy pracy — marmur. Roth Franciszek, Przy pracy, s.28

STRYNKIEWICZ FRANCISZEK, Warszawa.
413.Głowa Marszałka Piłsudskiego — czarny dąb.

TRZCIŃSKA KAMIŃSKA Z., Warszawa. (Czł. rz.)
414. Portret Juliana Fałata — marmur.

VEITH ALEKSANDER, Warszawa. (Czł. rz.)
415. Głuchoniema — głowa. — gips
416. Portret pana B. (medalion) — gips.

WILK JÓZEF, Przemyśl. (Czł. rz.)
417. Mężczyzna z przeszłością — drzewo.

GRAFIKA.

C1EŚLEWSKI TADEUSZ (jun.), Warszawa.
418.Battistero — drzeworyt.
419.Torre dei Corbizzi — drzeworyt.
420.Capelta Rucellai — drzeworyt.

KOPCZYŃSKI BRONISŁAW Warszawa. (Czł. rz.)
421.Pociejów — autolitogr.
422.Bernardyny — autolitogr.
423. Stare Miasto — autolitogr.

MONDRAL KAROL — Bydgoszcz. (Czł. rz.)
424.Andromeda — akwaf.
425.Kościół Klarysek w Bydgoszczy — akwaf.
426.Pomnik Zygmunta w Warszawie — akwaf.

SIEDLECKI FRANCISZEK, Warszawa. (Czł. rz.)
427. Portret pana A. P. — akwaf.

TOM JÓZEF, Warszawa. (Czł. rz.)
428. Kazimierz. Dom Gdański — autolitogr.

WISZNIEWSKI KAZIMIERZ, Puławy.
429.Puławy. Pałacyk Marynki — drzeworyt.
430.Puławy. Sybilla — drzeworyt.
431.Puławy. Stara brama — drzeworyt.

ARCHITEKTURA.

CIEŚLEWSKI TADEUSZ (jun.), Warszawa.
432.Projekt architektoniczny gmachu Bibljoteki Narodowej — gwasz.
433.Projekt gmachu Bibljoteki Narodowej — rys. oł.
434.Projekt nagrobka rodziny Paszkowskich na Powązkach — rys. oł.

RUDOLF STEFAN, Warszawa. (Czł. rz.)
435.Fantazja architektoniczna — tusz.

PRZEMYSŁ ARTYSTYCZNY.

BOBRÓWNA NATALIA, Warszawa. (Czł. rz.)
436.Parawan 3-skrzydłowy (pejzaże) — inkrust.
437.Panneau w ramie (papuga) — inkrustacja.

BOJAŃCZYK ZYGMUNT, Warszawa
438.Kilim.
439.Kilim.

440.CIEŚLEWSKI TADEUSZ (jun.), Warszawa.
Fiorenza — książka.

DOROSZKIEWICZ EUGENIUSZ, Warszawa.
441.Talerze malowane porcelanowe.

DOROSZKIEWICZOWA LUDWIKA, Warszawa.
442.Wyroby porcelanowe malowane.

GENTIL TIPPENHAUER WANDA, Warszawa. (Czł. rz.)
443.Król Bolesław Chrobry — batik.
444.Sobieski pod Wiedniem — batik.
445.Wanda — batik.

HENNEBERG HANNA, Warszawa.
446.Lampa stojąca z abażurem—batik na drzewie.
447.Mała lampa — batik.
448.Batiki.

KIELSKA HANNA
449.Kilim.

KODIS ZOFIA, Warszawa.
450.Łowy - kilim.
451.Kilim.

KUHNOWA MARIA, Zakopane.
452.Poduszki i makata.

MĘDRZECKA IRENA, Warszawa.
453.Lampa stojąca z abażurem — batik na drzewie.
454.Wyroby batikowane na drzewie.

OFFENBERGOWA ALEKSANDRA, Warszawa.
455.Abażury — batiki.

ONICHIMOWSKA ELEONORA, Warszawa. (Czł. rz.)
456.Torebki — tłoczenia na skórze.

POLSKI PRZEMYSŁ ARTYSTYCZNY „ART", Kraków.
457.Wyroby metalowe.

POLSKI PRZEMYSŁ KILIMKARSKI „KILIM", Kraków.
458.Berberysowy kilim — projekt. B. Treter.
459.Ludowy kilim — projekt. B. Treter.

RACZYŃSKA ZOFIA, Warszawa.
460.Poduszka.

RADZISZEWSKI JOACHIM FR., Warszawa. (Czł. rz.)
461.Oprawy książek.

ROSZKOWSKA ANNA, Zakopane.
462.Wyroby sztancowane ze skóry.

SOBOLEWSKA ANIELA, Warszawa.
463.Wyroby porcelanowe malowane.

STEFKOWA MARIA, Warszawa.
464.Poduszki — haft.

TOBERA FELIKS, Warszawa.
465.Przedmioty metalowe trawione.

TYSZKIEWICZOWA MARYLA, Florencja.
466.Bernardo Rosselino — książka.

WALEWSKA LAURA, Warszawa.
467. Makaty.

WYLEŻYŃSKA EMILIA, Warszawa.
468.Torebka tłoczona na skórze.

ZAREMBA JAN A., Bielsko.
469.Dywan staropolski.
470.Dywan śląski.

Wzory na pudełka wykonane w Zakładach Graficznych Straszewiczów w Warszawie pod artystycznym kierunkiem Mariana Szymanowskiego
Projektowali:

CHROSTOWSKI STANISŁAW, Warszawa.
471.Wiewiórka — litogr.
472.Koziołek — litogr.

EJSMOND STANISŁAW, Warszawa. (Czł. rz.)
473.Czerwona wstępa — litogr.
474.Morze — litogr.

GOSTKOWSKI ZYGMUNT, Warszawa.
475. Kłosy — litogr.
476.Pudełko noworoczne — litogr.

GRUNWALD HENRYK, Warszawa.
477. Muszkieterowie — litogr.

JABŁOŃSKI ADAM, Warszawa.
478.Szopka — litogr.

JANISZEWSKA MARIA, Warszawa.
479.Szopka — litogr.

KOCH WŁADYSŁAW, Warszawa.
480.Zajączki — litogr.
481.Wioślarz — litogr.

KRUSZEWSKA JADWIGA, Warszawa.
482. Motyw gwiazdkowy — litogr.

LITTAUERÓWNA MERY, Warszawa.
483.Lineleoryt — linol. na szkle.

LOREC ZYGMUNT, Warszawa. (Czł. rz.)
484. Rybki — litogr.
485.Ptaszek — litogr.
486.Kwiatek — litogr.

ŁOMNICKA MARIA, Warszawa.
487.Linoleoryt — linol. na szkle.

MOSZÓWNA ROMANA, Warszawa.
488.Ornament — litogr.

NADELMANÓWNA LEONIA, Warszawa.
489.Ślizgawka — litogr.

REISING K., Warszawa.
490.Mewa — litogr.

RUTTERÓWNA ZOFIA, Poznań.
491.Ornament stylowy — litogr.
492.Owoce — litogr.

SIEKIERZYŃSKA ZOFIA, Warszawa.
493.Motyw gwiazdkowy — litogr.
494.Kwiaty stylizowane — litogr.
495.Motyw ludowy — litogr.

SKOLIMOWSKI JERZY, Warszawa.
496.Stolik z kartami —litogr.

SZYMANOWSKI MARIAN, Warszawa. (Czł. rz.)
497.Fuksje — litogr.
498.Jabłka — litogr.
499.Jabłka — litogr. na szkle.

ŚWIĘTOCHOWSKA JANINA, Warszawa.
500.Chłopcy z balonami — litogr.
501.Pudełko noworoczne — litogr.

TELAKOWSKA WANDA, Warszawa.
502.Ornament — litogr.

TOM JÓZEF, Warszawa. (Czł. rz.)
503.Papuga — litogr.
504.Ważka — litogr.
505.Ptaszek — litogr.

TRZCIŃSKI MIECZYSŁAW, Warszawa. (Czł. rz.)
506.Fragment Kanonii — litogr. na szkle.
507.Pomnik króla Zygmunta — litogr. na szkle.

ZIELIŃSKI ROMAN, Warszawa.
508.Papugi — litogr.

Przybyły podczas druku:

MALARSTWO.
FILIPKIEWICZ STEFAN, Kraków. (Czł. rz.)
509.Tatry wczesną wiosną — ol.
510.Przedwiośnie — ol.
511.Kaczeńce i perska waza — ol.

H. C. FAŁAT JULIAN, Bystra. (Czł. hon.)
512.Fragment z Bystrej — akw.
513.Z rodzinnych miejsc — gwasz.

POL HALINA, Warszawa.
514.Portret ś. p. prof. St. Noakowskiego — ol.

PRZEMYSŁ ARTYSTYCZNY.
GONTARCZYK WIKTOR, Warszawa.
515. Puchar srebrny kuty ofiarowany przez Dep. Wychowania Fizycznego Halinie Konopackiej— projektował Karol Stryjeński.

Zobacz część II