Menu
Zamówienie

Publikacje — Salon Warszawski 1947 r.

Salon Warszawski 1947 r.

Dodany w dniu

SALON WARSZAWSKI   MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE 14.IV-4.V.1947 PIERWSZY SALON ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓWOKRĘGU WARSZAWSKIEGO W MUZEUM NARODOWYM W WARSZAWIE PROTEKTORAT OBJĘLI : WŁADYSŁAW KOWALSKIMarszałek Sejmu RzeczypospolitejSTEFAN DYBOWSKIMinister Kultury i SztukiGen. dyw. inż. arch. MARIAN SPYCHALSKII-szy Vice-Minister Obrony Narodowejinż. STANISŁAW TOŁWIŃSKIPrezydent m. st. Warszawy KOMITET HONOROWY PARTIE POLITYCZNEJÓZEF CYRANKIEWICZSekretarz Generalny C. K. W. Pol. Partii Socjal.WŁADYSŁAW GOMUŁKA-WIESŁAWSekretarz Generalny K. C. Pol. Partii Roli.ANTONI KORZYCKISekretarz Generalny K. W. Stron. Lud.LEON CHAJNSekretarz Generalny Z. Gł. Stron. Demokr. WŁADZE PAŃSTWOWELEON KRUCZKOWSKIVice-Minister Kultury i SztukiDoc. dr STANISŁAW LORENTZNaczelny Dyr. Muzeów i Ochrony Zabytk.BOHDAN URBANOWICZDyrektor Depart. Plastyki Min. Kult. i Szt.Doc. dr JULIUSZ STARZYŃSKIDyrektor Biura Współpracy...

Czytaj więcej →