Menu
Zamówienie

Publikacje — Czterdziestolecie TZSP 1939

Czterdziestolecie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, 1939 rok

Dodany w dniu

Pierwsze Czterdziestolecie Tow. Zachęty Sztuk Pięknych1861—1900 czerwiec—wrzesień 1939 pod protektoratem Pana Ministra W. R. I O. P. prof. dr Wojciecha Świętosławskiego Wystawa Pierwszego CzterdziestoleciaTowarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych1861 — 1900   Objaśnienia skróceńSzk. Szt. P. w W-wie — Szkoła Sztuk Pięknyck w WarszawieSzk. Rys. w W-wie— Szkoła Rysunkowa w Warszawiein. pr. zob. Zbiory T. Z.S. P.— inne prace zob. Zbiory T-wa Zachęty Szt. P. ol.ol.— olejnyakw.— akwarelapast.— pasteloł.— ołówekkr.— kredkatemp.— temperapł.— płótnotekt.— tekturapap.— papiersygn.— sygnowanyniesygn. —-niesygnowany wł. właścicielT. S. P. — Tow. Zachęty Sztuk Pięknych Wymiary podano w centymetrach pierwsza liczka oznacza wysokość, druga szerokośćFotografie Anny Janczewskiej Klisze wyk. Fotochemigrafia NowoczesnaDruk. M....

Czytaj więcej →